Online generalforsamling

Deltag i online generalforsamling. Et oplæg ved Mette Grostøl om Børnene først og Familieplejereformen

Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent
2. Formanden beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
Vi håber at mange har lyst til at deltage i vores arbejde.
6. Drøftelse af Plejefamiliereformen
7. Evt.

Indkomneforslag kan sendes til Rikke på risa@rudersdal.dk

Du får link til Temas mødet ved tilmelding.