Omsorg i Sundhedsvæsenet

Kom til en spændende temadag med oplæg og mulighed for gode faglige snakke og erfaringsudveksling

På denne temadag, har vi valgt at have fokus på omsorg i Sundhedsvæsenet og sårbarhed og udsathed som patient og pårørende.

Filosof, forfatter, lektor og tidligere formand for etisk råd Jacob Birkler kommer og holder et spændende debatoplæg ud fra hans artikel ’Sundhedsvæsenets ensidige fokus har tabt blikket for omsorgens kvalitet og værdi’ med efterfølgende mulighed for debat og drøftelser. Så får vi besøg af næstformand i Dansk socialrådgiverforening Ditte Brøndum, som dels vil deltage på temadagen men også fortælle om, hvad der rører sig på det sundhedsfaglige område. Om eftermiddagen har vi generalforsamling og derefter sætter vi fokus på sårbarhed og udsathed som patient og pårørende med et spændende oplæg fra socialrådgivere Lisbeth Langkilde og Louise Marie Friis, palliativt Team, Odense Universitetshospital

Program (med forbehold for ændringer)

09:30-10:00: Ankomst – med mulighed for morgenbrød

10:00-12:00: Debatoplæg ved Jakob Birkler

12:00-12:45: Frokost

12:45 -13.15: Oplæg fra Ditte Brøndum

13.15 – 13:45: Generalforsamling, se dagsorden nedenfor

13:45-14:00: Pause – Kaffe og kage

14:00-15:30: Oplæg med drøftelser, fra socialrådgivere Lisbeth Langkilde og Louise Marie Friis

15:30-16:00: Afrunding og tak for i dag

Deltagelse er gratis og der er plads til 50 deltagere, efter først til mølle princippet.

 

Foreløbig dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af suppleant(er)
7. Eventuelt

Har du forslag til generalforsamlingen kan du sende mail til en af formændene Louise Louise.Friis@rsyd.dk eller Sine sipe@rcfm.dk