Øvede Forhandlere

Overbygningskursus. Bliv en endnu bedre forhandler og få endnu mere indflydelse. Fokus på forhandlingstræning. Hvordan tænker din leder. (Kurset hed tidligere TR Forhandler Videre)

For erfarne TR, som har taget kurset ’TR Forhandler' eller gennemført forhandlingsmodulet (modul 4) på TR-grunduddannelsen mindst 6 måneder i forvejen.

Formål: At arbejde alvorligt – og sjovt – med det at opnå indflydelse og med at forhandle. Det er målet med kurset, at du bliver styrket både som person og i din rolle som tillidsrepræsentant. Den inspiration, du får, vil også være brugbar i andre sammenhænge og senere i dit arbejdsliv.

Målgruppe: TR som har gennemført TR Forhandler eller TR-grunduddannelsens modul 4 mindst 6 måneder før kurset afholdes.

Indhold: Forhandlingsopgaverne fylder stadigt mere hos TR. Kurset bygger videre på dine forhandlingserfaringer og læringen på kurset TR Forhandler og har fokus på at styrke din indflydelse i de sammenhænge, du arbejder og forhandler i. Der trænes svære eller strategiske forhandlinger, og vi arbejder med dine personlige forudsætninger.
Vi arbejder med egen foretrukken læringsstil, hvor du via spørgeskema finder frem til dine præferencer, vi finder ud af, hvordan en leder tænker, vi afprøver forskellige ”åbninger på en forhandling” og deres virkning og ikke mindst: vi træner forhandling.

Form: Forhandlingstræning ud fra case. Dialog og input i grupper og plenum. Du får tilsendt en lille opgave, du skal reflektere over inden kurset.

Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening.