Løn og arbejdsvilkår – en samtale med forkvinde Signe Færch

Vi afholder et virtuelt faggruppemøde med temaet Løn- og arbejdsvilkår.

Vi har inviteret vores forkvinde Signe Færch til en samtale om, hvordan vi som faggruppe i højere grad kan blive repræsenteret i vores fælles fagforening. Det er et emne, som vi løbende debatterer i vores faggruppe og vi har også tidligere haft et arbejdsmøde med næstforkvinde Ditte Brøndum om emnet.

Og der er en god grund til, at emnet fylder hos os. For selvom vores funktion har eksisteret i over et årti, så er der ikke en samlet strategi for, hvordan der arbejdes for vores løn- og arbejdsvilkår. Det betyder, at vi som faggruppe nationalt har meget forskellige løn- og arbejdsvilkår, sjældent nedfældede arbejdsopgaver og ofte alt for flydende rammer for, hvilke opgaver der er vores ansvar at løse.

I mange henseender har vi distribueret ledelse og vi akkumulerer en afdelings følelsesmæssig belastning, da vi typisk står til rådighed for at sagssparre på tværs af alle rådgivere i afdelingen og samtidig skal bevare en loyalitet overfor ledelsen. Vi ønsker et større fokus på retten til fx supervision for vores faggruppen, da ledelse både op og ned kan være en svær balancegang.

Så hvem forhandler vores løn? Er vi en del af den lokale klub? Hvem sikrer at vi har ordentlige rammer for vores arbejdsforhold? 

Det og meget mere vil vi gerne have en samtal med jer og vores forkvinde Signe Færch om.

Vi håber at du vil være med.

VI sender link til Teams dagen før.