Lev Uden Vold: om mænd, der udsættes for vold i nære relationer

Webinaret gør dig klogere på den nyeste viden om mænds voldserfaringer. Du kan også høre om Lev Uden Volds psykologordning til mænd, der som følge af vold i en nær relation tager ophold på et mandekrisecenter eller §110-tilbud.

På webinaret kan du også høre mere om de indsatser, der eksisterer til mænd udsat for vold i nære relationer og deres børn.   

Webinaret handler om:

  • Forskellige forståelser af og perspektiver på vold i nære relationer som fænomen, herunder forskellige perspektiver på køn og vold i nære relationer.
  • Omfanget af mænd, der udsættes for partnervold og vold i nære relationer generelt i Danmark og resten af norden.
  • Hvad der kendetegner mænds voldserfaringer.
  • Viden om støttebehov hos mænd udsat for vold, herunder barrierer og drivkræfter for at søge og modtage hjælp.
  • Indblik i Lev Uden Volds igangværende psykologordning til mænd, der opholder sig på mandekrisecenter eller et botilbud under servicelovens §110 som følge af, at de har været udsat for vold i nære relationer.

En videnskonsulent fra Lev Uden Volds vidensafdeling og en psykolog fra Lev Uden Volds behandlingsteam vil stå for webinaret. Undervejs i oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Vi ser frem til at møde jer online!

Praktisk information

  • Det er gratis at deltage.
  • Webinaret foregår online på Teams.
  • Du får et link når du tilmelder dig og vi sender også en mail med et link dagen før webinaret.
  • Alle socialrådgivere, der finder emnet interessant, har mulighed for at deltage.
  • Webinaret optages ikke.

Information om Lev Uden Vold
Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, som oplever vold i nære relationer. På baggrund af undersøgelser og videnskortlægninger samt praksiserfaringer fra egne rådgivningsindsatser, formidler Lev Uden Vold viden om vold i nære relationer til fagpersoner, der møder borgere udsat for eller som udøver vold i nære relationer.