Lev Uden Vold; om børn, der udsættes for og overværer vold i familien

Kommunale sagsbehandlere og socialrådgivere kan spille en afgørende rolle for borgere, der oplever vold i nære relationer. Det gælder ikke mindst børn, der vokser op i familier med vold, og som er særligt afhængige af fagpersoner til at opspore den vold, de overværer eller udsættes for i familien.

Lev Uden Vold holder webinar for socialrådgivere, der ønsker at blive bedre rustet til at opspore børn, der udsættes for eller overværer vold i familien. Webinaret giver redskaber til at spørge ind til og tale med barnet ved mistanke eller viden om vold.

Webinaret handler om:

  • Viden om vold i familien, herunder viden om forskellige voldsformer, som børn kan udsættes for, og hvordan disse kan komme til udtryk.
  • Tegn og reaktionsmønstre hos børn, der er udsat for og/eller overværer vold i familien, og som man som fagperson bør være opmærksom på i mødet med barnet.
  • Redskaber til at tage samtalen med et barn ved mistanke eller viden om vold i familien, så barnet og familien kan blive henvist til den rette specialiserede hjælp.
  • Viden om specialiserede tilbud til børn, som man kan henvise et barn, der udsættes for eller overværet vold i hjemmet, og/eller barnets familie, videre til. 

Undervejs i oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og der vil være mulighed for at dele erfaringer fra praksis.

En videnskonsulent fra Lev Uden Volds vidensafdeling og en rådgiver fra Lev Uden Volds nationale hotline vil stå for webinaret. 

Vi ser frem til at møde jer online!

 

Praktisk information

  • Det er gratis at deltage.
  • Webinaret foregår online på Teams.
  • Du får tilsendt et link dagen før weinaret, som du skal logge dig på ved mødestart.
  • Alle socialrådgivere, der finder emnet interessant, har mulighed for at deltage.
  • Webinaret optages ikke.

Information om Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, som oplever vold i nære relationer. På baggrund af undersøgelser og videnskortlægninger samt praksiserfaringer fra egne rådgivningsindsatser, formidler Lev Uden Vold viden om vold i nære relationer til fagpersoner, der møder borgere udsat for eller som udøver vold i nære relationer