Landskonferencen 2023 Verdens bedste Psykiatri!

Samarbejdet omkring mennesker med en dobbeltdiagnose - mellem regioner og kommuner. JF. 10 års planens pkt 7

Udfordringer og løsninger:
Vi ønsker på årets Landskonference at have fokus på udfordringer og løsninger i samarbejdet omkring mennesker med en alvorlig psykisk lidelse og en misbrugslidelse og/eller en psykiatrisk særforanstaltning. Målgruppens komplekse problemstillinger er en udfordring såvel for den regionale behandlingspsykiatri som den kommunale socialpsykiatri. Med den øgede specialisering i både regioner og kommuner er vi meget opdelte i forhold til den nødvendige indsats overfor målgruppen. Samtidigt er der som oftest mange involverede aktører på tværs. Der er behov for en en højere grad af sammenhængende forløb – jvf. 10 års planen pkt 7. – herunder et langt større fokus på vores tværsektorielle kommunikation og samarbejde.
I år som tidligere vil der være oplæg fra borgere såvel som fagfolk. Fredagen skal der arbejdes med temaet, så vi hver især kan tage noget med os hjem og umiddelbart implementere på arbejdspladsen. Faciliteret af konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening.
 

Program

Torsdag
10:00 – 10:15: Velkomst + oplæg v. Faggruppen
11:00 – 12:30: Oplæg v. Borgere + Socialrådgivere samt Paneldebat – Borger (3) / Socialrådgiver (3)
12:30 – 13:30: Frokost
13:30 – 14:15: Koordination – overgange imellem sektorer v/Per Westersø
14:15 – 14:30: Paneldebat
14:45 – 15:30: Sammenhængskraft mellem regionale og Kommunale indsats v/ Socialstyrelsen
15:30 – 16:00: Munkebjerg serverer sædvanligvis et glas vin/øl/vand
16:00 – 17:30: Generalforsamling – forkvinde Signe Færch vil deltage og orientere fra Dansk Socialrådgiverforening
17:30 – 19:00: Fri leg
19:00 – : Festmiddag

Fredag
08:00 – 09:00: Morgenmad & Udtjekning
09:00 – 11:45: Vidensopsamling samt facilitering v/ konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening
Hvad tager du/I med hjem? Handlingsplaner? Kontakt / aftaler / kort.
11:45 – 12:00: Afrunding af landskonferencen
12:00 – 12.30: Evaluering samt farvel og på gensyn i 2024
Sandwich + vand til hjemturen.

 

Priser:
Du skal vælge en af nedenstående ved tilmelding, ellers går vi udfra at du kun deltager i generalforsamlingen som selvfølgelig er gratis.
Deltagelse begge dage med overnatning på enkeltværelser: 2295 kr.
Deltagelse torsdag uden middag: 1.095 kr.
Deltagelse torsdag med middag: 1.495 kr.
Deltagelse fredag incl morgenmad: 795 kr.

Eventuelle allergener/vegetarmad mv. afklares med hotellet ved ankomst.