Landskonferencen 2022 Verdens bedste psykiatri

Investeringstilgang - Recovery - Koordination = Det betaler sig!

På årets konference får du de menneskelige og økonomiske løsninger til Verdens bedste psykiatri –

Implementeringen står du for i din organisation, uagtet om din arbejdsplads er kommunalt eller regionalt forankret.

Bliv klogere på investeringstilgangen i et recovery perspektiv. Vi giver dig den virksomme metode og dokumentationen for den økonomiske gevinst du skal bruge.

 

Program:

Torsdag d. 6. oktober 2022:

9.00 – 10.00:                                Indskrivning og morgenmad

10.00 – 10.15:                              Velkomst og sang

10.15 – 11.00:                              Lene Kuntz, socialrådgiver i psykiatrien i Region Midtjylland omkring koordination. I Lenes Afdeling er det gået fra 1.5 til 13               
                                                     socialrådgivere, fordi de kan dokumentere deres indsats!

11.15 – 12.45:                              En Partnerskabskommune vil fremlægge deres erfaringer med at omlægge socialpsykiatrien til et mere recoveryorienteret                                                                              rerehabiliterende indsats.

                                                     Erfaringer de har høstet på det organisatoriske niveau, faglige- og i forhold til den enkelte borger.

                                                     Socialrådgiver og borgere vil stå for oplægget.

12.30 – 13.30:                              Frokost

13.30 – 15.45:                              Karsten Bjerre. PhD i sociale investeringer og chefkonsulent i Komponent.

                                                     Invester i mennesker, det betaler sig. Hvordan overbeviser man sin ledelse?

15.30 – 16.00:                              Josefine Skjødt, journalist på ”Hus Forbi” selv tidligere hjemløs, og som med egne ord: ”Har  kostet samfundet mange penge”
                                                     Hør hvordan Josefine mener, det kunne være undgået.

16.00– 16.15:                               Pause

16.15 – 18.00:                              Generalforsamling og et enkelt glas vin. Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Mads Bilstrup vil orientere fra DS centralt.

19.00 –           :                              Festmiddag.

 

Fredag d. 7.oktober 2022:

7.00 –  9.00:                                 Morgenmad

9.00 – 9.05:                                 Sang

9.05 – 11.45:                               Den Sociale Udviklingsfonds konsulenter vil i et samarbejde med Dansk Socialrådgivers konsulent Nicolai Paulsen facillitere dagen på                                                          baggrund af torsdagens program. De vil sikkert lede os gennem dagen og frem til et konkret produkt og Case.

                                                    Noget vi hver især kan tage med hjem til egen arbejdsplads og præsentere.

11.45 – 12.30:                             Opsummering og evaluering samt på gensyn næste år.

12.30:                                          Udlevering af sandwich og vand til hjemturen.

 

Priser:
Du skal vælge en af nedenstående ved tilmelding, ellers går vi udfra at du kun deltager i generalforsamlingen som selvfølgelig er gratis.
Deltagelse begge dage med overnatning på enkeltværelser: 2195 kr.
Deltagelse torsdag uden middag: 995 kr.
Deltagelse torsdag med middag: 1395 kr.
Deltagelse fredag incl morgenmad: 795 kr.

Eventuelle allergener/vegetarmad mv. afklares med hotellet ved ankomst.