Kursusdag for nyvalgte TR-suppleanter – Region Syd

1-dags kursus for nye suppleanter. Overblik over rollen som TR-suppleant og dine opgaver. Inspiration til det gode samarbejde med TR. Viden om forhandlingssystemet og om Dansk Socialrådgiverforening.

Målgruppe: For nyvalgte suppleanter, der ikke har deltaget i kurser på TR-uddannelsen.

Hvordan bliver jeg den bedste TR-suppleant udgave af mig selv?

Du har som TR-suppleant en vigtig og central rolle i DS-kulturen, hvor du er en vigtig kulturbærer og frontfigur for DS. Ikke mindst i forhold til betydningen af stærke faglige fællesskaber og hvordan du engagerer dine kollegaer og medlemmer.

For at understøtte din funktion som TR-suppleant, vil vi gerne inviterer dig til en TR-suppleant kursusdag, hvor vores formål er at du føler dig tryg og handlekraftig i din rolle som TR-suppleant, eksempelvis i forhold til samarbejdet med din TR. Vi vil komme ind på, hvordan I kan spille hinanden gode og på hvilken måde I kan understøtte og supplere hinanden.

Du vil på kursusdagen få konkrete input og viden om Dansk Socialrådgiverforening, Overenskomst og forhandlingssystemet, der er vigtig i varetagelsen af TR-suppleant rollen. Du vil få mulighed for refleksion og sparring på din rolle, og input til hvordan du kan udvikle din rolle. Samtidig vil der være mulighed for netværksdannelse med andre TR-suppleanter, som du kan have glæde af.

Der ydes selvfølgelig frikøb for de timer din arbejdsplads skal undvære dig.

 

Vi glæder os til en spændende dag sammen med dig.

Med venlig hilsen

Dorthe Visby Augustesen og Keld Sparvath Sørensen