Kursusdag for nyvalgte TR-suppleanter – Region Øst

Kursus for dig som nyvalgt suppleant.

På kursusdagen ser vi på hvordan rollen som TR og suppleant spiller ind i det danske aftalesystem og hvilke opgaver TR og TR suppleant kan og/eller skal varetage.

Vi kommer også kort omkring offentligt ansatte socialrådgiveres lønsystem og lokal løndannelse, herunder introduktion til DS´ hjemmeside.