Kursus for medlemmer af sektionen for Selvstændige

Prissætning, forhandling og netværk. Hvordan sætter vi priser på det vi sælger, hvordan bliver vi glade for at forhandle ? og hvordan bygger vi gode arbejdsmæssige netværk omkring vores arbejdsliv?

Form:
Dagene indeholder en blanding af korte oplæg fra Margrete Bak, eget arbejde og idéudvikling i mindre og vekslende grupper, og deling af erfaringer og ideer i hele gruppen. Begge dage bliver faciliteret af Margrete Bak med fokus på personligt udbytte for alle og styrkelse af relevante netværkskontakter.

Uddybning af emner:
Prissætning – at sætte en pris på en ydelse er en overraskende krævende opgave, da den ofte bliver blandet sammen med følelser som ”Hvad er jeg værd?” og ”Hvad kan jeg være bekendt at tage?” og frygten ”Hvad hvis de siger nej!”.

Vi løfter prissætningen helt ud af det morads og fokuserer i stedet på, hvilken værdi ydelsen har for kunden. Vi undersøger også, hvad markedsprisen er på en given ydelse, og du får tid til at arbejde med dine egne priser.

Forhandling – er udtryk for den fase, der ligger FØR du og dine kunder aftaler en opgave. Det er en yderst vigtig fase, fordi det samtidigt er her I lærer hinandens vilkår bedre at kende, og har mulighed for at stille spørgsmål.  Det er hverken kompliceret eller manipulerende at forhandle, men ligesom det første emne, prissætning, skal forhandling løftes ud af følelser, frygt og forhåbning, og i stedet trænes som en konstruktiv fase for begge parter.

Du får selv lejlighed til både at forhandle, at give feedback og til at arbejde med alternative scenarier.

Arbejdsmæssigt netværk – er vi alle klar over værdien af, men hvordan undgår vi, at det bliver en tidsrøver? Hvordan kommer du videre end til de traditionelle kontakter? Og hvordan åbner du nye muligheder ved at styrke din synlighed?

Netværk bliver hovedemnet for fredagens program, men vi sørger også for at komme hele vejen rundt om dit arbejdsliv ved at samle op på øvrige behov, der dukker op i løbet af de to dage. Alt bliver faciliteret tydeligt, så vi alle hele tiden er klar over, hvad vi arbejder med.

Program  bliver udarbejdet i detaljer, så snart vi kender et anslået deltagerantal, da det er afgørende for måderne, vi kan arbejde med de enkelte emner på.

Hvad får du ud af at deltage:

  • Indsigt i i tre centrale emner for at udvikle dit eget selvstændige arbejdsliv
  • Hands-on træning og handlemuligheder i emnerne
  • Adgang til at skabe nye kontakter blandt selvstændige socialrådgivere, hvoraf nogle vil vise sig at være meget relevante for dig
  • En effektiv og munter måde at lære nyt på, som du direkte kan overføre til øget trivsel i dit selvstændige arbejdsliv.

Underviser og facilitator
Vi har valgt Margrete Bak til at stå for dette kursus.

Hun er selvstændig i Karlbak og har gennem mange år arbejdet med start og udvikling af mikrovirksomheder. Fokus er på at skabe gode, selvstændige arbejdsliv, og at gøre dem endnu bedre hen ad vejen. 

Margrete løser opgaver i hele landet, og har udvidet sin erfaring med opgaver i Norden, Nordatlanten og Nordvestrusland. Gennem de seneste år har hun udvidet til også at være aktiv i 4 bestyrelser.

Margrete har en international mastergrad (IMEET) i træning og uddannelse i entreprenørskab, der bygger oven på hendes baggrund som cand.jur.

Besøg gerne karlbak.dk, hvor du også finder pixibogen START SELV  om at starte eget arbejdsliv.

Antal deltagere:
Minimum 8 – max. 24 deltagere.
Vi forbeholder os ret til at aflyse kurset ved for få tilmeldte.

I kan læse om stedet på  www.huset-middelfart.dk

 

Transport:

I bil: Der er stor parkeringsplads og mulighed for at oplade el-bil

Offentlig transport: I fl. Rejseplanen.dk kan du nå frem med tog

Fra Aalborg kl. 06.05

Fra Aarhus H kl. 07.45

Fra København H kl. 07.02

Pris: Det er gratis for sektionens medlemmer at deltage.

“No show-gebyr” på kr. 2.400,00 der dækker overnatning og forplejning (udeblivelse uden afbud til mobil 60130083 – Eva eller 20424458 – Elin)

Afbud pga. sygdom eller andet uopsætteligt, bedes meddelt hurtigst muligt – og senest kl 8.00 på dagen – på mobil 60130083 eller 20424458

Bindende tilmelding: hurtigst muligt og senest 27.juni 2024 af hensyn til bookning og betaling for overnatning og forplejning.