International frivilliggruppe – åbent årsmøde

Vil du være med? Årsmødet foregår via Teams

Dansk Socialrådgiverforening (DS) har en række internationale samarbejdsprojekter – og har tidligere efterlyst medlemmer, som har lyst til at bidrage til disse samarbejder. Denne dag gør vi status sammen med interesserede medlemmer, og vi inviterer også nye medlemmer til at høre om og med mulighed for at bidrage til samarbejdet.

DS samarbejder og videndeler med lande i hele verden, aktuelt har vi fokus på samarbejde med socialrådgiverforeningerne i Kirgisistan og i Nicaragua, og vi undersøger muligheden for et tættere samarbejde med foreningen i Grønland, ligesom vi er åbne for bilaterale samarbejder med socialrådgiverforeninger i andre lande. Derudover er vi aktive i foreningssamarbejde og faglig interessevaretagelse på både europæisk, nordisk og globalt niveau.
DS' frivilliggruppe på det internationale område har hidtil organiseret sig i to undergrupper omkring henholdsvis EU-samarbejde og faglig påvirkning og solidaritetssamarbejder.

Årsmødet vil gøre status på de forskellige samarbejdsflader, og samtidig drøfte hvordan vi fortsat bedst inddrager medlemmer som deltagere og sparringspartnere i DS' internationale samarbejde. Grupperne er åbne for nye deltagere, og som deltager får du mulighed for at påvirke DS’ politik på det internationale område, og samtidig får du et indblik i, hvordan socialrådgiverarbejde ser ud i Europa og i resten af verdenen. Det kræver ikke særlige forudsætninger – blot engagement.

Både tidligere deltagere og nye interesserede inviteres til at deltage. 

Program:

  1. Velkommen og navnerunde
  2. Kort Introduktion til det internationale samarbejde v. Ditte Brøndum 
  3. Samarbejdsprojekt i Kirgisistan v. Birthe Povlsen 
  4. Muligt samarbejde med Grønland v. Susanne Both
  5. Øvrige samarbejder og muligheder for nye samarbejdsprojekter
  6. World Social Work Day
  7. Tak for i dag

Vi sender Team-link til alle tilmeldte den 9. december.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage, men gerne vil høre mere, opfordres du til at kontakte DS’ næstformand, Ditte Brøndum på db@socialraadgiverne.dk