Implementeringen af den nye LAB-lov

Generalforsamling og efterfølgende en temadrøftelse som kommer til at handle om forenklingen af LAB.

Dagen vil bestå af generalforsamling og efterfølgende en temadrøftelse som kommer til at handle om forenklingen af LAB.

Det foreløbige program

09.30-10.00 Velkommen til og morgenmad
10.00-10.45 Oplæg ved Mads Bilstrup, formand i Dansk Socialrådgiverforening
10.45-11.00 Pause
11.00-12.30 Generalforsamling, dagsorden kommer senere
12.30-13.30 Frokost
13.30-15.30 Temadrøftelser (indlagt kaffepause)

Kontakt personer:
Rikke Troelsen, ax1q@bif.kk.dk og 
Mette Brix cn18815@rk.dk