Hovedloven

Temadage afholdes i et samarbejde med faggruppen Hjemløse og fagligt selskab for Psykiatrisocialrådgivere. Vi afholder generalforsamling hver for sig.

Program:

9.30-10    Ankomst

10-12       Hovedloven v/ formand for Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup. Kan ses og høres via Team

12-13       Frokost

13-15       Rådet For Socialt Udsatte v/formand Kira West. Kan ses og høres via Team

15.15-16  Faggrupperne Stof og Faggruppen Hjemløse afholder deres generalforsamlinger hver for sig (rummet opdeles i to)

Foreløbig dagsorden til generalforsamlingen
1.Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fomanden beretning
4.Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6.Valg til bestyrelsen
7.Evt.

Forslag til generalforsamling sendes til formand for faggruppen Stof, Mia Heick, mia.heick@gmail.com senest den 27.oktobervia Teams

Det er muligt at høre oplægget om Hovedloven samt oplæg af Kira West via Teams: Vælg dette ved tilmelding.