Hovedlov

Temadage afholdes i et samarbejde med faggruppen Stof. Vi afholder generalforsamling hver for sig.

Program:

9.30-10.00    Ankomst

10.00-12.00   Oplæg om Hovedloven v/ formand for Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup

12.00-13.00   Frokost

13.00-15.00   Oplæg om Rådet For Socialt Udsatte v/formand for Rådet Kira West

15.15-16.00  Faggruppen Hjemløse og Faggruppen Stof afholder deres generalforsamlinger hver for sig (rummet opdeles i to)

Foreløbig dagsorden til generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fomanden beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Evt.

Forslag til generalforsamling sendes til formand for Faggruppen Hjemløse, Simon Fensmark Nicholsen, Simon_Nicholson6@hotmail.com senest den 27.oktober