Grøn omstilling – hvordan kan vi bidrage lokalt?

Alle har en rolle at spille, når det kommer til den grønne omstilling – men hvordan kan vi som arbejdsplads, fagforening og organisation bidrage?

Broen til fremtiden inviterer til dialog om, hvordan vi kan gøre en forskel, når det kommer til den grønne omstilling. Hvilke lokale handlemuligheder har vi, og hvad kan vi bidrage med, for at opnå 70 % reduktion i udslippet af klimagasser i 2030? Og ikke mindst – hvordan sikrer vi, at omstillingen bliver social retfærdig?

Broen til fremtiden er en alliance mellem fagforeninger og grønne og sociale bevægelser, som ser borgerinddragelse, ejerskab og engagement som nødvendig. Derfor er alle velkomne til de fem lokale dialogmøder – et i hver region. Møderne afholdes i FOAs lokaler.

Programmet for møderne

  • Velkomst og præsentation ved/Anette Buus Rosholm
  • Hvorfor er det nødvendigt at handle? Oplæg om klimaudfordringerne ved/ Hans Henrik Samuelsen
  • Hvad arbejder vi med i Broen til fremtiden? Oplæg om Broen til fremtiden ved/Reiner Burgwald
  • Hvad kan vi gøre lokalt? Dialog om gode erfaringer og ideer og fælles opsamling

Tilmelding

Du kan tilmelde dig via dette link. Tilmeld dig senest 8 dage før afholdelse, så kan vi også nå at bestille en sandwich til dig. Deltagelse er gratis. Efter først-til-mølle-princippet.

» Se invitationen


Broen til fremtiden er:
Dansk Socialrådgiverforening, Blik & Rør, Danmarks Lærerforening, DM – Dansk Magisterforening, Dansk Musiker Forbund, Dansk Psykolog Forening, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Djøf, Farmakonomforeningen, FOA, FAOD – Forbundet Arkitekter og Designere, Forbundet Kultur og Information, Foreningen af Danske Lægestuderende, GL – Gymnasieskolernes Lærerforening, IDA – Ingeniørforeningen i Danmark, JA – Jordbrugsakademikerne, Kommunikation og Sprog, Kost og Ernæringsforbundet, Lægeforeningen, Merkonomerne, Pharmadanmark, PROSA, PLS, Serviceforbundet, Cyklistforbundet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Forskernes Klimanetværk, Greenpeace (Danmark),
Klimabevægelsen i Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, NOAH – Friends of the Earth, Så er det nu, Rådet for Grøn Omstilling.