Generalforsamling 2024, Region Øst

DS - Region Øst holder generalforsamling og dit bidrag er vigtigt - Vi glæder os til at se dig!

Få indflydelse på din fagforenings aktiviteter de næste 2 år!

På Generalforsamling 2024 vælges den nye Regionsbestyrelse, samt Region Østds repræsentanter til det kommende Repræsentantskab (REP24) som afholdes i november 2024.


Dagsorden og materiale til generalforsamlingen bliver lagt på hjemmesiden senere.

Der vil senere komme vejledning til hvordan man meddeler sit kandidatur, hvis man ønsker at opstille til Regionsbestyrelsen eller til Repræsentantskab.