Generalforsamling 2024, Region Nord

Kom med til Generalforsamling 2024 i Region Nord.

Få indflydelse på din fagforenings aktiviteter de næste 2 år. På Generalforsamling 2024 vælges den nye Regionsbestyrelse, samt Region Nords repræsentanter til det kommende Repræsentantskab (REP24) den 22.-23. november 2024.

PROGRAM

Kl. 14.00 – 15.00  
Indskrivning – sandwich, vand, kaffe og sødt

Kl. 15.00  

Velkommen til generalforsamling i Region Nord

Kl. 15.15 – 16.15  
Foredrag v/ journalist Christian Bennike ”Engang Troede Vi På Fremtiden” – et foredrag der tvinger os til at se kritisk på verden, vores værdier og fremtiden

Christian Bennike, en skribent kendt for sine skarpe iagttagelser og dybtgående analyser, har markeret sig som en vigtig stemme i den moderne debat om samfundets udvikling, politik og kultur. Han er forfatteren bag den tankevækkende bog “Engang Troede Vi På Fremtiden – hvordan vi gik fra optimisme til sortsyn, og hvorfor det kan redde os,” der udforsker tidsåndens transformation og dens indvirkning på vores opfattelse af verden og os selv.

Kl. 16.30 – 19.30  
Generalforsamling, med valg til RB og REP24

 • Velkomst
 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Valg af referent
 • Fremlæggelse, diskussion og godkendelse af RB’s beretning.
 • Fremlæggelse og godkendelse af regionens aktivitetsplan
 • Fremlæggelse og drøftelse af HB’s beretning og forslag til repræsentantskabet
 • Behandling af indkomne forslag og aktivitetsplan
 • Fremlæggelse af regionens regnskaber for 2022 og 2023.
 • Fremlæggelse af regionens statusregnskab pr. 30. juni 2024
 • Vedtagelse af regionens budget for 2025 og 2026
 • Valghandling
 • Valg af 10 Regionsbestyrelsesmedlemmer og et antal suppleanter
 • Valg af 29 repræsentanter og et antal suppleanter til Repræsentantskabet
 • Valg af Kritisk revisor
 • Eventuelt

Kl. 19.45 – 21.00
Spisning og hygge

DET BLIVER EN FEST!
– med fagligt fællesskab, lækker mad og lidt til eftertanke…

Stil op og få direkte indflydelse i Dansk Socialrådgiverforening!

Stil op til regionsbestyrelsen og/eller delegationen til repræsentantskabet
Sidste frist for opstilling, er på selve dagen.


Der vil senere komme vejledning til hvordan man meddeler sit kandidatur, hvis man ønsker at opstille til Regionsbestyrelsen eller til Repræsentantskab. 


Der bliver arrangeret bustransport fra større byer i Region Nord, såfremt der er mindst 8 tilmeldte fra pågældende by.
Ved tilmelding kan du vælge bustransport. Du kan vælge imellem 3 forskellige busruter

Busrute 1: Afgang Andr Steenbergs Pl. 1, 8700 Horsens kl.11:30
Via: Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus kl. 12:16
Tørvebryggen 11, 8900 Randers C kl. 13:13 
Ankomst Aalborg kl. 14:25

Busrute 2: Afgang Stationsvej 15, 7500 Holstebro kl. 12:00
Via: Banegårdspladsen 4, 8800 Viborg kl. 12:56
Ankomst Aalborg kl. 14:17

Busrute 3: Afgang Banegårdspladsen 6B, 7400 Herning kl. 12:30
Ankomst Aalborg kl. 14:30

Hjemrejse: 
Busrute 1: Afgang Aalborg kl. 21:30
Via: Tørvebryggen 11, 8900 Randers C kl.  22:32
Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus kl. 23:28 
Ankomst Andr Steenbergs Pl. 1, 8700 Horsens kl. 00.25

Busrute 2: Afgang Aalborg kl. 21:30
Via: Banegårdspladsen 4, 8800 Viborg kl. 22:40 
Ankomst Stationsvej 15, 7500 Holstebro kl. 23:47

Busrute 3: Afgang Aalborg kl.21:30
Ankomst Banegårdspladsen 6B, 7400 Herning kl. 23:30