Generalforsamling

Sådan undgår du at Dansk Socialrådgiverforening, DS, bestemmer dine vilkår uden din indflydelse - Kom med til generalforsamling og få indflydelse på DS prioriteringer for medlemmer med akademiske overbygninger

Har du eller er du i gang med en master eller kandidatgrad? – Så kan du komme med til vores generalforsamling. 

Det seneste år har bestyrelsen for Faggruppen Akademiske Socialrådgivere arbejdet videre med at implementere vores vision for en bedre akademikertilværelse for medlemmer i DS. Kom og hør, hvad vi har gang i og hvad vi planlægger. 

Vi har brug for din hjælp!

Vi vil rigtigt meget og har brug for din hjælp til at kommer med inputs på, hvad vi fortsat skal arbejde med. 

Det kan du både gøre i vores snak til generalforsamlingen, men du har også mulighed for at stille op til bestyrelsen, eller melde dit interesse i  medlemsaktiviteter, relevante oplæg, være med at skabe mere engagement i videreuddannelser eller komme med inputs til os i løbet af året. 

Vi ses den 13. marts online 

 

Program 

19.00 – 19:15 Velkommen ved formand  

19:15 – 20.30 Generalforsamling 

 

Dagsorden 

  1.  Valg af dirigent
  2.  Valg af referent
  3.  Årsberetning fra formand
  4.  Økonomisk beretning fra kasserer/godkendelse af regnskab
  5.  Indkomne forslag
  6.  Årshjul
  7.  Valg: 
    Der skal vælges 2 medlemmer og 2 suppleanter
  8. Evt.

Har du foreslag til dagsordenspunkter til generalforsamlingen du velkommen til at sende dem til formand for faggruppen Oskar Norhäll på  oskar.norrhall@gmail.com