Generalforsamling

Vi afholder generalforsamling - alle er velkommen.

Dagsorden til generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg til bestyrelsen
Kirsten Nørregaard genopstiller ikke
Der er en bestyrelses post ledig
6. Indkomne forslag
7. Evt.

Har du forslag til generalforsamlingen, send en mail til til Abelone, abas@bbbo.dk