Generalforsamling 2022 – Region Nord

Kom med til Generalforsamling 2022 Region Nord.

Få indflydelse på din fagforenings aktiviteter de næste 2 år!

På Generalforsamling 2022 vælges den nye Regionsbestyrelse samt Region Nord's repræsentanter til det kommende Repræsentantskab (REP22) den 18.-19. november 2022.


Ønsker du at opstille til Regionsbestyrelsen eller til Repræsentantskabet, kan du meddele dit kandidatur allerede fra idag og indtil deadline på dagen på Generalforsamling 2022.


Program:
Kl. 14.00 – 15.00 Indskrivning.
Kl. 15.00 – 19.00 Generalforsamling
Kl. 19.00 – 22.00 Middag og underholdning

Bestyrelsernes forslag til generalforsamlingsdagsorden er:

 • Godkendelse af dagsorden
 • Valg af referent
 • Valg af dirigent
 • Fremlæggelse, diskussion og godkendelse af RB’s beretning
 • Fremlæggelse af Region Nords regnskaber for 2020 og 2021
 • Fremlæggelse af Region Nords halvårs regnskab pr. 30. juni 2022
 • Fremlæggelse og godkendelse af Region Nords aktivitetsplan 2022 og 2023
 • Behandling af øvrige indkomne forslag
 • Vedtagelse af regionens budget for 2023 og 2024
 • Drøftelse af Hovedbestyrelsens beretning 2020 og 2021
 • Drøftelse af Hovedbestyrelsens forslag til Repræsentantskabet
 • Valghandling
  • Valg til Region Nords bestyrelse
  • Valg af repræsentanter og suppleanter til Repræsentantskabet (18.-19. nov. 2022)
  • Valg af Intern kritisk revisor
 • Eventuelt

Afstemningerne på generalforsamlingen, afvikles via en app – Medbring derfor din smartphone.


Materiale vil løbende blive lagt på hjemmesiden.


Mød op og deltag i demokratiet i DS – Vi glæder os til at se dig!