Fyraftensmøde

Hovedbestyrelsen i DS har nedsat en ressourcegruppe for en styrket socialrådgiveruddannelse og vi har brug for jeres input til at kickstarte arbejdet. Fyraftensmødet er kun for medlemmer af faggruppen Professionshøjskoler og AAU.

Baggrund

En DS-ressourcegruppe arbejdede i 2019/2020 med at opdatere og kvalificere DS’ politik om Socialrådgiveruddannelsen, og som en del af dette drøftedes kvaliteten i uddannelsen og handlemulighederne. Dette arbejde er formidlet i en rapport ”Uddannelsesområdets udvikling – muligheder og udfordringer på socialrådgiverområdet”, og på baggrund af rapporten har DS og SDS arbejdet for et økonomisk løft af Socialrådgiveruddannelsen.

I dag ser vi, at der er en markant lavere søgning og optag på uddannelsen end tidligere. Det tyder på, at socialrådgiveruddannelsens prestige sammen med andre velfærdsuddannelser er presset. De potentielle studerende oplever, at karrieremulighederne er uklare. Næsten hver fjerde optagne studerende færdiggør ikke uddannelsen. Samtidig oplever kommunerne forgæves kvalificerede rekrutteringer til socialrådgiverstillinger og fremskrivninger siger, at de kommer til at mangle endnu flere i fremtiden. Parallelt med det er socialrådgiverne en af de mest stressede faggrupper, og næsten hver fjerde nyansatte skifter job indenfor det første år.

Socialrådgiveruddannelsen er den dårligst finansierede velfærdsprofessionsuddannelse i Danmark, og det betyder, at underviserne på Socialrådgiveruddannelsen må løbe stærkere og stærkere, og fremtidens socialrådgivere har færre timer og større hold end studerende på de øvrige professionsbacheloruddannelser.

Det kalder på handling fra DS, og med det inddragelse og dialog med medlemmerne. Vi vil på mødet gerne høre flere tanker om dette – bidrag med dine overvejelser om, hvad der skal til for at fastholde en stærk Socialrådgiveruddannelse.

Næstforkvinde Ditte Brøndum introducerer temaet og lægger op til dialogen.