Fyraftensmøde for ledere – Oplæg om krydspres og leders trivsel

Vi inviterer ledermedlemmer til et arrangement i Fagforeningshuset i Snoghøj, Fredericia

Programmet ser således ud:

Vi starter med et oplæg af Jan Heiberg Johansen – www.janheiberg.dk

Hvordan skabes trivsel og mening for ledere i arbejdslivets krydspres?
90 pct. af lederne oplever et stigende krydspres af modstridende krav og forventninger, viser nye data. Så hvad skal der til for, at vi trives og lykkes godt som ledere?

Det handler oplægget om, og det trækker på praktiske erfaringer fra arbejdspladserne og på forskning og analyse fra private og offentlige arbejdspladser.

  • Hvad kendetegner krydspresset: Hvilket krydspres møder vi som ledere, og hvordan håndterer vi det?
  • Hvad skal der til for at trives og lykkes godt i krydspres: Når regnestykket ikke går op, skaber det mistrivsel og dårligt arbejdsmiljø. Hvad er modsvaret?

Jan Heiberg Johansen er selvstændig ledelsesrådgiver, forsker og underviser på Master of Public Governance på Aalborg Universitet. Han har selv været leder i 12 år og er bl.a. forfatter til bogen Paradoksledelse – Jagten på værdi i kompleksitet.

Derefter skal vi spise og networke og undervejs vil der være oplæg af Regionsforkvinde Mie og lederkonsulent Dorthe.
Kl. 19.00 siger vi tak for i aften, efter vi også har hørt fra jer, hvad I har af ønsker til os i DS ift. arrangementer eller andet.

Der er mulighed for at invitere en lederkollega med, som er socialrådgiver, men (endnu) ikke er medlem af DS.