Fyraftensdebat med borgmestrene

Hvordan sikrer Københavns Kommune en helhedsorienteret, sammenhængende indsats for udsatte borgere?

De borgere, som har de mest komplekse problemer, og som står i en svær situation, mødes ofte af det mest komplekse og svært gennemskuelige offentlige system. De skal navigere mellem forskellige forvaltninger, sagsbehandlere og kontaktpersoner, som stiller hver deres krav til fremmøde, dokumentation og deltagelse i indsatser med forskellige mål.

Københavns Kommune er ingen undtagelse – måske tværtimod. Men nu er tiden inde til for alvor at diskutere hvordan kommunen kan arbejde målrettet med at skabe helhedsorienterede, sammenhængende indsatser for de borgere, der har mest behov for det.

Om ikke andet kan kommunen blive tvunget til det. Folketinget har i juni vedtaget en længe ventet Lov om en helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger (i daglig tale HOI), som træder i kraft 1. juli 2023. Uanset loven er der dog potentiale for, at Københavns Kommune sætter rammer op for en mere sammenhængende indsats – men hvordan får man det til at lykkes i et forvaltningsstyre, hvor organiseringen, budgetterne og den politiske ledelse er adskilt?

LFS, SL Storkøbenhavn, HK Kommunal Hovedstaden og Dansk Socialrådgiverforening Region Øst inviterer til debat med overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, socialborgmester Karina Vestergård Madsen og beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken, som samlet og hver for sig har en vigtig rolle i at skabe rammer, der muliggør en sammenhængende indsats. Debatten kvalificeres af oplæg fra Ballerup Kommune, der som del af Frontløbernetværket har tilegnet sig værdifulde erfaringer med koordinerede indsatser mellem social- og beskæftigelsesområdet.

Det kan du se frem til:
– At høre hvad borgmestrene vil forpligte sig på i det vigtige opgør med silotænkning og frisættelse af medarbejdernes faglighed/muligheder for samarbejde på tværs.
– At høre, at den tværfaglige, helhedsorienterede indsats rent faktisk lykkes, hvis man sætter de rette rammer for den.
– At formulere konkrete barrierer og ønsker til det tværfaglige samarbejde, som samles op og sendes til borgmestrene efterfølgende.
– En faglig fyraften i selskab med en masse socialpædagoger, HKere og socialrådgivere, der ønsker at yde en bedre indsats for udsatte medborgere!

Debatten modereres af Stine Brix, chef for Politik og Kommunikation i Dansk Socialrådgiverforening.

Der vil være sandwich og kage til alle tilmeldte.

Vi håber at se dig!