FTR-Netværksmøde – Region Syd

Netværk for FTR (fællestillidsrepræsentanter), ansat i Region Syd

Dagsorden:

09.00-09.15 – Velkomst v. Mie og morgenmad
09.15-10.30 – FTR Sparring
10.30-12.00 – Rammeaftale om seniorpolitik
12.00-12.30 – Frokost
12.30-13.15 – OK 24 og FTRs rolle i den forbindelse
13.15-14.30 – Walk and talk/Gruppedrøftelse

Der vil løbende igennem dagen bliver lagt pauser ind.