FTR-Netværksmøde – Region Syd

Netværk for FTR (fællestillidsrepræsentanter), ansat i Region Syd

Dagsorden:

  • Velkomst v. Mie og morgenmad
  • Intro til hinanden
  • Orientering om opmærksomhedspunkter ved kompetencefondsansøgninger v/ Dorthe Augustesen
  • Tema om aftaler om 4 dages arbejdsuge v/ Mie Vode Moll (suppleret af Sarah Henneberg Linding, Lone Phillip Saysette og Tina Mortensen)
  • Tema om forhåndsaftaler og FTR-vilkåraftaler. Hvad er det bedste ved de aftaler I har aktuelt, og hvad savner I aftaler om?
    OBS! Håber I alle vil medbringe jeres aftaler, så vi kan inspirere hinanden.
  • TR-webinar om OK24 (afholdes kl. 12:30-13:30)
  • Ønsker til efterårets netværksmøde

Der vil løbende igennem dagen bliver lagt pauser ind.