FTR Netværksmøde – Region Nord

Fællestillidsrepræsentanterne i Region Nord afholder 2 gange årligt et netværksmøde med henblik på at drøfte og have erfaringsudveksling omkring rollen samt opgaverne som fællestillidsrepræsentant.

Succes'er og inspiration deles i et uformelt forum, hvor alle kommer i spil. Sparringen er praksisnær og tager udgangspunkt i de udfordringer og dilemmaer, man kan stå i som fællestillidsrepræsentant.

Emner og temaer aftales løbende og der bliver fremsendt en dagsorden senest 1 uge før mødet.

Netværket er faciliteret af DS' organiserings- og arbejdsmiljøkonsulenter.