FTR Netværksmøde – Region Nord

Afholdes som virtuelt møde pga. covid 19. Fællestillidsrepræsentanterne i Region Nord afholder 2 gange årligt et netværksmøde med henblik på at drøfte og have erfaringsudveksling omkring rollen samt opgaverne som fællestillidsrepræsentant.

Succes'er og inspiration deles i et uformelt forum, hvor alle kommer i spil. Sparringen er praksisnær og tager udgangspunkt i de udfordringer og dilemmaer, man kan stå i som fællestillidsrepræsentant.

I foråret har vi særskilt fokus på kommunernes budgetforhandlinger og ellers aftales emner og temaer løbende. Der bliver fremsendt en dagsorden senest 1 uge før mødet.

Netværket er faciliteret af DS' organiserings- og arbejdsmiljøkonsulenter.