Fremtiden 2.0 – en bedre udgave?

Beskæftigelsesreform, arbejdsskadereform, forskelsbehandling og ansvar. Kun for medlemmer af faggruppen Fagbevægelsens socialrådgivere. Pris 3000 kr.

Program

Tirsdag den 30. maj 2023

Kl. 09.00 – 09.45    Kaffe med brød

Kl. 09.45 – 10.15    Velkomst, morgensang, præsentation og praktisk info

Kl. 10.15 – 12.15    Efter Jobcentrene
v. Mathias Herup Nielsen, lektor ved Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB) på Aalborg Universitet

Jobcentrene står til at blive nedlagt og beskæftigelsesindsatsen skal hovedrenoveres. Betyder det nødvendigvis, at problemerne ophører med at eksistere?
Mathias Herup Nielsen har i sin forskning fokus på både sagsbehandleres og borgeres oplevelser af beskæftigelsesindsatserne. Med oplægget kommer Mathias ind på, hvordan politiske spændinger kommer til udtryk i udfordringer, dilemmaer og balanceakter som opleves af både borgere og sagsbehandlere i beskæftigelsesindsatserne.

Kl. 12.15 – 13.00    Frokost

Kl. 13.00 – 14.45    Beskæftigelsesindsatsen nu og i fremtiden
v. beskæftigelseskonsulent Mette Laurberg Jensen, Dansk Socialrådgiverforening

Beskæftigelsesområdet og jobcentrene har længe været i vælten. Senest har den nye SVM-regering proklameret store forandringer og massive besparelser. Oplæg om Dansk Socialrådgiverforenings forslag ”TILLIDEN TILBAGE – En ny og målrettet beskæftigelsesindsats”, om en styrket beskæftigelsesindsatsen for borgere over 25 år, som har andre problemer end ledighed. Sammen med DS vil vi endvidere drøfte beskæftigelsesindsatsen, besparelserne og den politiske debat, samt de fremadrettede udfordringer og perspektiver.

Kl. 14.45 – 15.15    Pause

Kl. 15.15 – 17.00    Arbejdsskadereform – ”Et forbedret arbejdsskadesystem”
v. socialrådgiver Anne Marie Bryde, Dansk Socialrådgiverforening

Den 23. september 2022 indgik det daværende Folketing (minus Enhedslisten) aftale om en kommende arbejdsskadereform. Fokus i aftalen er blandt andet tilskadekomnes tilknytning til arbejdsmarkedet samt ønsket om at nedbringe sagsbehandlingstiden. Aftalen er under udarbejdelse. Hvad er der i vente?   

Kl. 17.00 – 17.30    Pause

Kl. 17.30 – 19.00    Regionsmøder.
Hygge og struktureret snak – kan vi styrke det lokale samarbejde i faggruppen?

Kl. 19.00 – 20.30     Middag

Kl. 20.30 – 21.30    Underholdning – Sange fra arbejdersangbogen

 

Onsdag den 31. maj 2023

Kl. 07.30 – 08.30    Morgenmad

Kl. 08.30 – 10.00    Forskelsbehandling – Handicap
v. advokat (L) Christina Skjold

Nyheder inden for forskelsbehandling. Gennemgang af tendenser og praksis. Christina giver en kort intro til direkte og indirekte diskrimination og arbejdsgivernes forpligtigelser. Begreberne; kompetent, egnet og disponibel vurderes i relation til praksis, og vi drøfter dokumentationskravet og sikring af arbejdsgivers viden.

Kl. 10.00 – 10.15    Pause

Kl. 10.15 – 12.30    Erstatningsansvarssager
v. advokat (H) Anders Bang Mønster Hansen, FOA

Organisationerne fører fortsat mange sager. Hvilke sager vinder vi? Hvilke sager taber vi, og hvorfor? Hvilket dokumentationsgrundlag skal foreligge før en sag kan vindes? Anders gør status på den aktuelle praksis, og sammen drøfter vi, hvordan vi aktivt kan bruge AT’s vejledninger for at styrke sagerne.

Kl. 12.30 – 13.00    Evaluering og næste seminar

Kl. 13.00                Sandwich ”To go”

Pris: 3000 kr. for deltagelse, forplejning og overnatnining på enkeltværelse.
Det er muligt at tilkøbe ekstra overnatning fra den 29.maj- 30.maj til 650 kr. samt en let anretning til 50 kr.

Der er plads til 50 deltagere, efter først-til-mølle princippet.