Først i banken og så til julefrokost

Seniorsektion Øst inviterer til julefrokost 4. december 2019

Velkommen til årets sidste arrangement. 

Det er med stor glæde, at vi også i år inviterer til seniorsektionens julefrokost. Igen i år satser vi på,
at der vil være plads til alle interesserede. Dagen byder på følgende:

Kl. 11.30 – 12.30 besøger vi Bank- og sparekassemuseet, Overgaden neden Vandet 11 på
Christianshavn. På museet finder du både en gammel bankudstilling, en udstilling fra det gamle
Christianshavn og i kælderen kan du se, hvordan man i gamle dage bryggede Heering kirsebærvin.
Museet er meget lille og introduktionen foregår derfor udendørs i den meget smukke gård. Derefter
kan vi selv gå rundt i museet og søge information fra to kustoder. Museet har været så venlige at
åbne museet for os på denne dag. Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på
www.bankogsparekassemuseet.dk

Efter besøget går vi til Christianshavns Torv og herfra tager vi bus 2A mod Refshaleøen til
Danneskjold Samsøe Alle, hvor vi står af bussen. Gåafstand til restauranten er 450 m. Når vi er stået
af, går vi lige ud i bussens retning, og efter 6 minutters gang er vi fremme.

Kl. 13.00 sætter vi os til bord i Restaurant 56grader, Krudtløbsvej 8.
Bemærk venligst at du ikke kan forvente at kunne komme ind før tid a.h.t. personalets
forberedelser. Frokosten slutter kl. 17. Der bliver serveret en lækker julefrokost med 2 genstande (vin/øl/vand). Du kan for egen regning
købe ekstra drikkevarer. Der vil blive serveret kaffe/the og dessert.

 

Du skal være opmærksom på, at der er en trappe på ca. 15 trin til julefrokostlokalet, og at toiletterne ligger i stueplan.
Festlige indslag, sange og andet godt er velkomne.

Pris kr. 240,- incl. besøg, frokost og 2 genstande til frokosten samt kaffe/the og dessert.
Supplerende drikkevarer, kr. 50,- pr. genstand, kan købes for egen regning.

Tilmeldingsfrist den 8. november. Den 9. november får de, der fået plads, besked. Hører du ikke
noget, er du automatisk skrevet på venteliste.

Vigtigt: Tilmelding skal ske til: tilmelding.oest@outlook.dk, d.v.s. du skal bruge denne adresse og
ikke adressen på nærværende mail.

Optagelse til arrangementet sker efter først-til-mølle princippet, og tilmelmelding er bindende efter
udløbet af betalingfristen, d.v.s. at du ikke får pengene tilbage ved evt. forfald. Betaler du ikke
rettidigt, går din plads til den, der står øverst på ventelisten. Du skal ikke betale, før du får besked om, at du har fået en plads. Kontonr. vil blive oplyst,
når du skal betale for turen.

Spørgsmål vedr. arrangementet kan rettes til Anne Dahl Pedersen, tlf. 22 50 50 45, eller til Ingerlise Jensen, tlf. 29 28 34 37.

Mange hilsener fra Arrangementsgruppen:
Anne Dahl Pedersen, Brita Kjølberg, Ingerlise Jensen og Lise Madsen