Flygtninge fra Ukraine

Chiara Petreni vil på webinaret fortælle om arbejdet med flygtninge fra Ukraine

Chiara Petreni er socialrådgiver i Team Integration i Jobcenteret i Gentofte Kommune. Hun har mange års erfaring med integrationsarbejdet og er formand for Faggruppen Integration i Dansk Socialrådgiverforening.

I dette webinar har du mulighed for at høre Chiara fortælle lidt omkring lovgivningen og sagsbehandlingen på integrationsområdet med udgangspunkt i arbejdet med modtagelsen af den store gruppe af ukrainere, som er kommet til Danmark ifm. Ruslands invasion af landet. Hvad karakteriserer modtagelsen af ukrainere ift. andre flygtningegrupper og hvilke erfaringer har hun gjort sig.

Webinaret foregår via Teams,og alle tilmeldte får link tilsendt på dagen