Flerårsaftale for Kriminalforsorgen efter 2021

- hvad skal den indeholde? Webinar med SFs ordfører Karina Lorentzen.

Om kort tid starter partierne på Christiansborg forhandlinger om den nye flerårsaftale om Kriminalforsorgen, der skal gælde fra 2022.

SFs ordfører Karina Lorentzen har kontaktet Kriminalforsorgsfaggruppen for at få input til forhandlingerne. Faggruppen sendte hende et brev med 6 forslag til den nye aftale. Brevet blev den 12. februar sendt til ud til faggruppens medlemmer til orienting og for at få feed back.

Faggruppen inviterer nu DS-medlemmer i Kriminalforsorgen til et webinar, hvor Karina Lorentzen vil fortælle nærmere om de kommende forhandlinger og vil drøfte indholdet i en ny aftale med os.

Det er en oplagt mulighed for at få førstehåndsviden om situationen og for at komme med vores bud på, hvad der skal med i aftalen.

 

Program 

19.00 Mads Bilstrup byder velkommen

19.05 Andreah Jahnke Pedersen fra Faggruppen for Kriminalforsorgen fortæller om faggruppens arbejde i relation til flerårsaftalen

19.15 Lars Sund fra CASU fortæller om CASUs behandling af aftalen

19.20 Karina Lorentzen fortæller om de kommende forhandlinger på Christiansborg og om sine ønsker til den kommende aftale

19.40 Spørgsmål og diskussion

20.25 Afslutning – den videre proces

 

Webinaret foregår via Zoom

Du får tilsendt et link til webinaret, når du tilmelder dig.

Webinare optages ikke.