Fagpolitisk intro for nyvalgte tillidsrepræsentanter i Region Syd

Dansk Socialrådgiverforening Region Syd, har valgt at opprioritere nyvalgte tillidsrepræsentanters introduktion til foreningens arbejde - den politiske organisation. Hvordan indgår TR i den politiske organisation.

Introduktion til Dansk Socialrådgiverforening – Medlemmernes organisation v/ regionsformand Mie Vode Moll

For nyvalgte tillidsrepræsentanter ansat i Region Syddanmark.

Dansk Socialrådgiverforening har valgt at opprioritere nyvalgte tillidsrepræsentanters introduktion til foreningens arbejde – den politiske organisation. Hvordan indgår TR i den politiske organisation.

Du indbydes derfor til dette introduktionsarrangement.

Indholdet i introduktionen til foreningens arbejde:
  • DS som medlemmernes forening – fra medlem til aktiv medejer
  • DS som politisk organisation – medlemsdemokratiet
        – Regionsbestyrelsen
        – Hovedbestyrelsen
        – Repræsentantskabet
  • DS og medlemsarrangementer
  • DS og TR møder og TR konferencer
  • DS og TR som aktiv i MED systemet.
  • Resolutionen "Stærkere sammen – for et godt arbejdsliv og social retfærdighed"