AFLYST: Fagligt Udsyn 2024

Fagligt Udsyn er Region Nords én-dags 'Socialrådgiverdag', under titlen "Vores fag - Fremtidens gode arbejdsliv".

Grundet for få tilmeldinger har vi desværre været nødsaget til at aflyse arrangementet.


Fagligt Udsyn afvikles i år under titlen: "Vores fag – Fremtidens gode arbejdsliv"

Dagen starter med fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, som sætter fokus på fremtidens attraktive arbejdsplads. En arbejdsplads hvor vi, som socialrådgiver, har lyst til at komme til og blive på. Herefter består dagen af 6 forskellige workshops, der på hver sin måde har fokus på fremtidens gode arbejdsliv i socialrådgiverfaget.

Hele dagen foregår i godt socialt samvær med en masse socialrådgivere – det kan da kun blive godt!


Program

08.30 – 09.15 Ankomst, indskrivning og morgenkaffe

09.15 – 10.45 Hovedoplæg

 • Fremtidens attraktive arbejdsplads – v/ Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl
  Arbejdsbegrebet er under hastig forandring med robotter, AI, digitalt arbejde og krav om innovation og omstilling – og der er nye generationer på vej med et helt andet syn på ”det fede arbejde”. Alt dette stiller store krav til samarbejdet mellem medarbejdere med forskellige ”generations-mindset”. Udfordringen bliver ikke mindre af, at der er mangel på arbejdskraft både nu og i fremtiden.

  Få et bud på de vigtigste megatrends, der påvirker fremtidens arbejdsmarked, på SoMe-generationens indtog på arbejdsmarkedet og på, hvordan vi sammen kan skabe den attraktive arbejdsplads på tværs af generationer.

  Anne-Marie Dahl er fremtidsforsker og forfatter og driver sin egen virksomhed futuria.dk. Hun er uddannet cand.scient.pol. med sidefag i psykologi og har over 20 års erfaring i at arbejde med fremtidsscenarier og strategiske processer.

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 12.30 Workshops – 1. runde

 1. Styrket Helhed, v/ socialrådgivere og afdelingsleder Louise Skov fra Syddjurs Kommune
  I ’Styrket Helhed’ gør vi det sammen!

  Vi er en afdeling på tværs af social-, familie- og beskæftigelsesområdet i Syddjurs Kommune. Vi støtter de borgere, der har sager i flere forvaltninger, og vi har myndighed inden for alle områder. Vi arbejder helhedsorienteret med hele paletten i vores profession og med Én plan for at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet og deres familier i trivsel.

  Vi vil gerne fortælle om og sætter til debat:
  – Fra specialist til generalist – hvordan det er at være rådgiver og ”miste” sin specialistfunktion – og få noget andet?
  –  Hvordan er borgernes oplevelse af at modtage en helhedsorienteret indsats?
  – Hvordan det er at arbejde med professionen, når man både har den tværgående myndighed og den tætte relation?
  – Hvordan arbejder man på tværs af forvaltninger i en siloopdelt organisation?
  – Hvordan arbejder vi med at fastholde et godt arbejdsmiljø og fællesskab omkring opgaven i en afdeling, hvor opgaven er kompleks og kræver en bred fælles faglighed?
   

 2. Opgang til Opgang v/ medarbejdere Trine Krogh og Saima Mushtaq fra Aarhus Kommune
  Vinderne af ”Den gyldne Socialrådgiver” 2023. De vandt prisen for deres arbejde med at gentænke og udvikle beskæftigelsesindsatsen med stærkt fokus på tværfaglighed og relationel velfærd som en vej til job og livskvalitet for udsatte familier.

  Opgang til Opgang er et relationelt beskæftigelsesprojekt med familiefokus, organisatorisk forankret i Jobcentret.
  Vi er et tværfagligt og tværsektorielt team, der via makkerskaber og løbende teamsparring samarbejder med borgere og deres familier.
  Målsætningen er at fremme arbejdsmarkedstilknytning, understøtte børn og unges skolegang og aktive fritidsliv, øge den generelle trivsel i familierne, og afprøve nye arbejdsformer, der højner borgerens samarbejde med kommunen.

  Tværfaglighed kan komme til udtryk for mange måder.
  Vi tager udgangspunkt i de sidste fem års arbejde i Opgang til Opgang i vores bud på tværfagligt samarbejde.
  Her har vi blandt andet erfaret at komplekse udfordringer i socialt arbejde kan løses med en mere tværfaglig tilgang.
  I vores arbejde har det betydet at vi har bevæget os væk fra en specialistrolle henimod mere generalistrolle. Denne bevægelse kan udfordre den psykologiske tryghed som har en stor betydning for teamets og den enkeltes arbejdsmiljø.

  I workshoppen giver vi et indblik i, hvordan vi har arbejdet med teamet trivsel og arbejdsmiljø.
  Bliv klogere på, hvordan socialrådgiverne i Opgang til Opgang arbejder og stil hellere end gerne nysgerrige spørgsmål undervejs.

 3. Sygefraværsprojekt – styrke trivsel og nedbringe sygefravær, v/ socialrådgivere Merete Glerup og Anne Rørbek Bomberg fra Aarhus Kommune
  Kom og bliv klogere på, hvordan Aarhus Kommune arbejder pro aktivt med at styrke trivsel, samarbejde og nedbringe sygefraværet på arbejdspladser i Voksen, Job og Handicap.

  Indsatsen består af et forebyggende og et opfølgende spor. Det forebyggende spor styrker ”det gode arbejdsliv”, gennem medarbejder drevne prøvehandlinger. Det opfølgende spor styrker understøttelse af lederen i sygefraværshåndteringen.

  Workshoppen vil bestå dels af korte oplæg og dels af praksisnære øvelser
   

 4. 4-dags arbejdsuge, v/ socialrådgiver og fællestillidsrepræsentant Sarah Henneberg Linding fra Esbjerg Kommune 
  I Esbjerg Kommune (Jobcentret) er der fra den 1. januar 2024 lavet en permanent aftale om mulighed for en 4 dages arbejdsuge.

  Formålet med aftalen er at skabe rammerne for en fleksibel arbejdskultur, der sikrer øget balance mellem arbejde og fritid med fokus på borgernes og virksomhedernes behov.

  Der er stor opbakning til aftalen. Ca. 85% af medarbejderne i Jobcentret arbejder 4 dage om ugen.
  Aftalen bygger på frivillighed samt på udstrakt grad af gensidig tillid, hvor der samtidig tages højde for
  opgaveløsningen med borgeren i centrum.

  Sarah er fællestillidsrepræsentant i Esbjerg Kommune og vil ud fra et medarbejderperspektiv fortælle om, hvordan 4 dages arbejdsuge fungerer i praksis, herunder hvilke fordele og ulemper, hun ser.

 5. #EnGodStart på arbejdslivet som socialrådgiver, v/ næstforkvinde i Dansk Socialrådgiverforening Ditte Brøndum
  I Dansk Socialrådgiverforening står vi på et bredt vidensgrundlag om god introduktion for nye socialrådgiverkollegaer. Vi har erfaringerne fra to overenskomstprojekter om Intro/mentorordninger med KL samt kampagnen #EnGodStart. I workshoppen vil næstforkvinde Ditte Brøndum dele viden om, hvorfor det er så afgørende, at nye kollegaer bliver klædt på til arbejdsopgaverne, og hvordan man bedst griber opgaven an på arbejdspladsen.

  I workshoppen vil der være mulighed for at dele erfaringer om intro/mentor ordninger fra deltagernes arbejdspladser, og få ideer til at starte dialogen på egen arbejdsplads med henblik på at etablere gode intro/mentorordninger på socialrådgiverarbejdspladserne – til gavn for både de nye der kommer og dem der tager i mod.

 6. Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø – Mere fag og arbejdsglæde, v/ Stinne Willumsen og Susanne Futtrup fra Dansk Socialrådgiverforening Region Nord
  Hvad er DS’ Vejledende Standarder og hvad er formålet med dem?
  Hvordan hænger de sammen med DS’ vejledende sagstal?
  Hvordan kan vi bruge dem?
  Kan vi skabe en bedre arbejdsplads ved at bruge De Vejledende Standarder?

  Disse spørgsmål og meget mere vil workshoppen komme omkring. Workshoppen er relevant for alle – såvel ledere som basisansatte.

  Kom og hør, kom og stil spørgsmål og kom gerne og del dine egne erfaringer med ingredienserne til en arbejdsplads med god trivsel og høj faglighed. Vi vil holde et oplæg og give en introduktion til DS’ vejledende standarder som redskab og vi vil gerne i dialog med dig.

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 15.00 Workshop – 2. runde
(Samme workshops som i første runde)

15.00 – 15.15 Pause

15.15 – 16.00 Fælles afslutning med oplæg fra gæst

16.00             Tak for i dag


Prisen for konferencen er 650 kr.
For studerende er prisen 350 kr. (Når du tilmelder du dig får du en deltagerpris på 650 kr.; send en mail til Søs Ammentorp sa@socialraadgiverne.dk og dit deltagergebyr bliver ændret til 350 kr.)


Du vil have mulighed for at besøge stande fra: