Faglig Fællesskabsdag i DS Region Syd

På Faglig Fællesskabsdag sætter vi fokus på ny viden og nye værktøjer

Program:

14.00-14.10: Velkomst


14.15-14.55: Workshop blok 1

1) Brugen af netværksinddragende metode i børne-ungesager
v/ Mette Beck Frost, myndighedsleder, Fredericia Kommune

Det er et oplæg om inddragelse som mindset, og om hvordan vi kan lave reel inddragelse i socialt arbejde uden at gå på kompromis med vores faglighed.

Under oplægget vil Mette fortælle om forskellige netværksinddragende metoder, og om hvordan det at få borgerens eget netværk med ind til bordet, kan få både børn, unge og udsatte voksne i retning af uddannelse, beskæftigelse og bare generelt bedre trivsel.

Oplægget taler både ind i Barnets Lov, en eventuel ny hovedlov og bare godt solidt socialfagligt arbejde generelt – alt sammen ud fra spørgsmålet: Hvem inddrager egentlig hvem?

2) Straksforløb (§82b) på det specialiserede voksenområde
v/Laila Pedersen Dalldorf, faglig koordinator og Linda Marie Lund Simonsen, socialpædagog, Sønderborg Kommune

Laila og Linda vil i oplægget fortælle om hvordan de i myndighed- og udførerled samarbejder omkring en tidlig indsats for borgere, der ansøger om §85. En indsats, hvor socialpædagogisk støtte opstartes meget kort tid efter henvendelse. 

Borgerens egne ressourcer faciliteres, hvis muligt inddrages netværket og samfundets øvrige aktører. 

Med Straks indsatsen arbejdes der i en rehabiliterende indsats af 12 ugers varighed med udgangspunkt i borgernes perspektiv på at undgå klientgørelse og tydeliggøre borgerens ressourcer.

Der arbejdes altid med at etablere kontakt til det lokale frivillig -og foreningsliv, sundhedsordninger etc. for ikke at fastholde borgeren i en kommunal indsats og øge dennes evne til at få kontrol over og tage ansvaret for sit eget liv og sin situation.

3) Forebyggelse af senfølger efter seksuelle overgreb
v/ Kirsten Trans, Mentaltouch

5-10 procent udsættes for seksuelle overgreb i løbet af barndommen. 60-80 procent udvikler senfølger i voksenlivet. Kirsten Trans vil på baggrund af projektet, Børn udsat for seksuelle overgreb. Hvordan senfølger forebygges, give sit svar på:

  • Hvorfor er seksuelle overgreb mod børn de mest alvorlige?
  • Hvordan hjælpes børnene bedst mod senfølger?
  • Hvad gør vi i Danmark for at forebygge senfølger?

14.55-15.10: Pause inkl. kaffe og kage


15.10-15.50: Workshop blok 2

4) Brugen af visuel facilitering i socialt arbejde
v/ Kristoffer Thorn Poulsen, lektor på UCSYD

Med visuel facilitering kan du understøtte både borgerens forståelse af sin egen sag, skabe inddragelse, og hjælpe til de handlinger, der kan forandre borgerens liv.

Oplægget tager udgangspunkt i et forskningsprojekt UCSYD har gennemført på et Jobcenter. Der gives en kort introduktion til, hvad visuel facilitering er. Med udgangspunkt i forskningsprojektet vil Kristoffer komme ind på muligheder og faldgruber for at anvende visuel facilitering i praksis, og derudover invitere til en drøftelse af hvordan visuel facilitering kan bruges på din arbejdsplads.

5) Sexologi og socialfagligt arbejde – tabu eller en selvfølgelighed?
v/ Joan Lysholdt, socialrådgiver med master i sexologi

Joan har sat seksualiteten på den socialfaglige dagsorden. Seksualitet har betydning for langt de fleste – og seksualiteten er en vigtig del af vores identitet og trivsel. Seksualiteten påvirker den fysiske og mentale sundhed, relationer og livskvaliteten. Der er ikke tradition eller praksis for, at socialrådgivere inddrager seksuelle emner i det helhedsorienterede arbejde, men det er der behov for – ifølge Joan. Oplægget kommer overordnet omkring emner, som seksuelle motiver og behov, seksuelle problemer af relevans, tabu og berøringsangst og der introduceres en model for den sexologiske samtale. Joan modtog i november 2022 Dansk Socialrådgiverforenings jubilæumslegat for sine bestræbelser på at gøre sexologi til en integreret del af det socialfaglige arbejde.

6) Bo på krisecenter – om samtaler med børn på krisecenter
v/ Silje Schmidt Simonsen, leder af Esbjerg Krisecenter                   

Silje vil i oplægget fortælle om det materiale der er udarbejdet, som et dialogredskab til at hjælpe børnene og deres mor, med at få snakket om deres følelser og oplevelser på en skånsom måde. Gennem dialog, leg og spil bearbejder børnene deres oplevelser og indtryk, så det bliver nemmere for dem at forstå deres situation og at være i den.

Materialet kan bruges til at skabe dialog og kan:

  • Bruges til følelsesmæssig spejling og til at børnene kan udtrykke følelser
  • Åbne svære samtaler på en legende måde
  • Anvendes i samtaler og arbejde med enkelte børn og i gruppesammenhænge.
  • Bruges til at udtrykke det, som nogle gange er svært at sige med ord.
  • Være med til at hjælpe børn til at blive bedre til at aflæse andre.
  • Hjælpe til at eksternalisere følelser, som kan være svære at rumme.
  • FACE:IT BO kan bruges fra 2-årsalderen, hvor BOSNAKKEKORT kan bruges fra 4-årsalderen

16.00-17.30: Fortællekoncert med Mathilde Falch

17.30-17.45: Pause

17.45-19.00: Spisning


14 dage før arrangementet vil du modtage en mail, med tilmelding til workshops