Faglig Fællesskabsdag

Igen i år slår DS Region Øst dørene op for FAGLIG FÆLLESSKABSDAG, hvor vi ad to omgange byder på en række aktuelle oplæg og debatter, der både favner det fælles og det fagspecifikke.

Kom hjem med ny viden og et fagligt boost, uanset om du er medarbejder eller leder, offentligt ansat, privatansat, selvstændig eller studerende.

Program

08.30-09.00    Morgenbrød

09.00-09.10    Velkomst

09.10-10.35    Konflikthåndtering i forbindelse med borgerkontakt
v/ Karen von Achen, Relation & Kontekst

Konflikter kan let komme til at fylde meget, og så bliver de ganske slidsomme. I socialrådgivernes arbejdsliv er de et vilkår, som kan have stor betydning for den enkeltes trivsel og mulighed for at kunne trives i jobbet. Heldigvis er der mulighed for at blive bedre til at møde dem åbent og konstruktivt.
 
Karen von Achen vil afmystificere de umiddelbare komplekse konflikter, ved at skære helt ind til benet og se på hvad de reelt består af, hvad de vokser ud af, hvordan de kan påvirke os, og hvad vi kan gøre med dem. Deri ligger også viden om hvordan man mindske sandsynligheden for at de opstår, og vi ser på hvordan man kan møde dem på en måde, der gør det muligt at nedskalere dem.

Lyskeglen er rettet mod os selv – og ikke mod borgeren. Det er hos os selv, vi har de helt store muligheder for at gøre noget! Og måske gøre noget andet end vi plejer – både før, under og efter mødet med borgeren eller andre, vi samarbejder med. 

    Gå fra foredraget med: 
•    Konkret og brugbar viden om hvad konflikter består af
•    En oplevelse af, at konflikter er blevet mindre skræmmende og mere håndgribelige
•    Øje på egne automatiske eller hyppige reaktioner i konfliktsituationer
•    Mod til at gøre noget andet end du plejer
•    Mindst én konkret ting, du vil eksperimentere med og implementere i dit faglige arbejde

10.35-10.45    Pause

10.45-12.00    Workshops, blok 1

1)    Sexologi og socialfagligt arbejde – tabu eller en selvfølgelighed
v/ Joan Lysholdt, socialrådgiver med master i sexologi

Joan Lysholdt har sat seksualiteten på den socialfaglige dagsorden. Seksualiteten har betydning for langt de fleste – og seksualiteten er en vigtig del af vores identitet og trivsel. Seksualiteten påvirker den fysiske og mentale sundhed, relationer og livskvaliteten. Der er ikke tradition eller praksis for, at socialrådgivere inddrager seksuelle emner i det helhedsorienterede arbejde, men det er der behov for – ifølge Joan Lysholdt.  Oplægget kommer overordnet omkring flere emner, herunder seksuelle motiver og behov, seksuelle problemer af relevans, LGBTQ+, tabu og berøringsangst og ikke mindst præsenteres en model for den sexologiske samtale.

Joan modtog i november 2022 Dansk Socialrådgiverforenings jubilæumslegat for sine bestræbelser på at gøre sexologi til en integreret del af det socialfaglige arbejde.

2)    IPS – Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte
v/ Anna Sofie Vedersø Larsen og Anna Jarløv, socialrådgivere, IPS Team København

Kan man med rette støtte hjælpe mennesker der lever med svær psykisk sygdom og rusmiddelproblematikker i arbejde på ordinære vilkår fra dag ét? Er tid, respekt og frivillighed vejen til selvforsørgelse? 

IPS retter sig mod at understøtte borgere i at komme i ordinært job eller uddannelse via en ”place-then-train” tilgang.

Anna og Anna præsenterer de 8 principper, som IPS-metoden hviler på, giver et indblik i, hvordan de som IPS-konsulenter konkret arbejder i hverdagen for at understøtte borgere med psykiatriske diagnoser og/eller rusmiddelproblematikker i at komme i arbejde eller uddannelse, og deler nogle af de resultater, indsatsen viser.

3)    Myndighedsarbejde med flygtninge med traumer
v/ Anna Jessen og Anne-Mette Hvidt Breengaard, OASIS – behandlingscenter for flygtninge med traumer

”Jeg synes egentlig, at sagsbehandlerne er søde, men hver gang jeg ser rådhuset, så bliver jeg bange…”

For socialrådgiverne i OASIS består en stor del af arbejdet i at udrydde de misforståelser, flygtninges traumer kan forårsage i kontakten med offentlige myndigheder, og lette samarbejdet mellem den enkelte og deres sagsbehandler.

Anna og Anne-Mette deler deres erfaringer og inviterer til dialog om
•    Hvilken rolle spiller traumer og traumereaktioner i kontakten med sagsbehandlere?
•    Hvad skal man som professionel være opmærksom på i samarbejdet og kontakten med flygtninge med traumer?
•    Hvad kan man som sagsbehandler/socialrådgiver for at adressere og håndtere det?

12.00-12.50    Frokost

12.50-14.05    Workshops, blok 2

4)    Omsorg uden krav – om frivillig støtte til trængte småbørnsfamilier
v/ Sisi Ploug Pedersen, socialrådgiver og generalsekretær, Freja Josephsen, socialrådgiver begge HOME-START Familiekontakt Danmark

Alle børnefamilier, uanset baggrund, kan blive pressede og have brug for støtte.

HOME-START er en frivillig social organisation, der tilbyder praktisk hjælp, venskabelig støtte og forældre-til-forældre sparring til småbørnsfamilier, som kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen. Formålet er at give forældrene overskud og selvtillid, så de bedre kan give deres børn en god og tryg opvækst.

Sisi og Freja fortæller og inviterer til debat om de familier og problemstillinger, de møder i HOME-START, samarbejdet med de kommunale myndighedsafdelinger og hvordan det er at arbejde i en frivillig social organisation.

5)    Socialrådgiverarbejde i arbejdsskadesager
v/ Katja Hoffmann Barfod, socialrådgiver, 3F København

Som socialrådgiver kan man arbejde indenfor mange områder, som er mindre kendte for offentligheden – arbejdsskadeområdet er ét af dem.

På workshoppen, som består både af oplæg og fælles debat, kommer vi ind på: 
•    Begreber indenfor arbejdsulykker, erhvervssygdomme og erstatningsansvarssager. 
•    Hvordan arbejdsskadeområdet spiller ind i beskæftigelsesområdet og hvordan vi kan samarbejde mest optimalt på tværs af det private område og jobcentrene.
•    Hvordan det er at arbejde i en fagforening og hvilke områder vi rådgiver indenfor. 

Vel mødt i den Barfodske salon!

6)    DS – tæt på
v/ Malene Thackrah, næstforkvinde, og Rasmus Hangaard Balslev, formand, begge DS Region Øst

Malene og Rasmus sætter sig i den varme stol, hvorfra de tager imod medlemmernes spørgsmål, ønsker og kommentarer til arbejdet og prioriteringerne i DS, og reflekterer åbent over dem med hinanden og deltagerne.

Det er her, du kan få afløb og respons på dine tanker om fagforeningens styrke, værdien af et medlemskab, samtidig med at du kommer under huden på den politiske ledelse af DS Region Øst.

Sammen skaber vi et intimt og udviklende rum.

14.05-14.20    Kage

14.20-15.45    Etik som balancegang mellem forskellige værdier i det sociale arbejde
v/ Merete Monrad, lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

I det sociale arbejdes praksis skal man konstant balancere mellem forskellige værdier. Den amerikanske forsker Bernardo Zacka har beskrevet, hvordan man skal sikre at indsatsen er lydhør og respektfuld, men også effektiv og fair, dvs. behandler alle lige. De forskellige værdier i det sociale arbejde er alle vigtige, men kommer hyppigt i konflikt. Det kræver konstant balancegange i det sociale arbejde at navigere i de spændingsfelter som opstår imellem forskellige moralske værdier. I oplægget præsenterer Merete Monrad Zackas ideer om moralsk handlekraft i velfærdsstatens frontlinje, suppleret med eksempler fra Meretes egen forskning på børne- og ungeområdet og beskæftigelsesområdet.

15.45-15.50    Tak for i dag
 

 

OBS: Samme arrangement afholdes i Glostrup, den 30. maj.