Faglig dag og generalforsamling

Faggruppen inviterer til en faglig dag, hvor vi skal blive klogere på distribueret ledelse med efterfølgende generalforsamling.

Hvorfor skal vi blive klogere på det? Det skal vi fordi mange af os sidder i en funktion med uformel ledelse. Vi leder op, ned og hen – og udøver ofte distribueret ledelse.

Derfor har vi inviteret Daniel Stefansson fra Konsulentfirmaet 360grader til at give os en introduktion til distribueret ledelse og redskaber til at arbejde med distribueret ledelse.

Daniel vil komme omkring:

  • Hvad er fordelene ved distribueret ledelse?
  • Hvilke udfordringer kan der være ved distribueret ledelse?
  • Hvordan lykkes man med distribueret ledelse som leder, i rollen som medarbejder til hvem der er blevet distribueret ledelse, som medarbejdere i afdelingen der ”modtager” distribueret ledelse og som organisation?

Undervejs i oplægget laves der korte, interaktive work shops, hvor I anonymt og i egen organisation giver udtryk for, hvor I, jeres afdeling og jeres organisation er i arbejdet med distribueret ledelse. I vil også få udleveret materialer med tips til, hvordan der kan arbejdes med distribueret ledelse i egen organisation.

Dagen vil også byde på fælles refleksion over oplægget og en fælles drøftelse af hvordan vi kan bruge den nye viden i vores funktion på arbejdspladsen. Dagen sluttes af med afholdelse af faggruppens årlige generalforsamling, hvor I kan være med til at beslutte hvad vi i faggruppen skal fokusere på det næste år.

I løbet af efteråret vil der komme nærmere information ud om dagen, samt dagorden til generalforsamlingen.