Faggruppekursus

Juridisk oplæg v/ advokat Rune B. Pedersen, oplæg "ikke alle sår er synlige" v/ cand.mag Ann E. Knudsen samt "Forråelse i socialt arbejde" v/ socialrådgiver Lise Lester. Generalforsamling den 21.september kl. 18.00-19.00

Program

Onsdag 21.september

Kl. 9.30-10.00                Morgenmad

Kl. 10.00-10.15              Velkomst og præsentation

Kl.10.15–12.00              Juridisk oplæg af Rune B. Pedersen, advokat med speciale indenfor bl.a. tvangsfjernelser, socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og projekter. Der vil udover oplæg, blive arbejdet med cases.
Der er desuden mulighed for forud for faggruppedagene at tilsende konkrete juridiske problemstillinger, dilemmaer og spørgsmål, som Rune måske kan nå omkring.
Problemstillinger/spørgsmål/dilemmaer kan sendes på mail til Karin på: Karin.Bitsch.Andersen@holstebro.dk senest 25.august 

Kl. 12.00-13.00                Frokost

Kl. 13.00-15.00                Juridisk oplæg ved Rune B. Pedersen, fortsættes.

Kl. 15.00-16.00                Pause og indkvartering

Kl. 16.00-17.30                Oplæg fra Dansk Socialrådgiverforening

Kl. 18.00-19.00                Generalforsamling. Dagsorden ses nedenfor

Kl. 19.00-20.30                Middag

Kl. 20.30 –  ?                    Hygge og networking

 

Torsdag 22.september

Kl. 8.00-9.00                    Morgenmad og tjek ud. Gratis svømmehal, der er åben fra kl. 6. Dejlige omgivelser til en gå- eller løbetur mv.

Kl. 9.00-11.30                  Lise Lester, Socialrådgiver og afdelingsleder i Favrskov kommune: oplæg om forråelse i socialt arbejde, herunder Master afhandling i offentlig styring. Lises afhandling har fokus på mulige mekanismer, der kan sætte gang i en forråelsesproces på den enkelte døgninstitution. I sin undersøgelse har hun interviewet pædagoger fra fire forskellige døgninstitutioner i det jyske.

Kl. 11.30-12.30                Frokost

Kl. 12.30 – 14.30             Oplæg af Ann E. Knudsen, cand.mag. lektor i psykologi, neuropsykologi og hjerneforskning. Ikke alle sår er synlige! Traumer ændrer hjernen – men det gør relationer også! Hvorvidt det handler om opvækst eller hjerner,så er det vigtigt at vide, hvordan man kan skelne disse børn fra hinanden, og hvad vi kan gøre for at afhjælpe problemerne. Er det en stressreaktion, når udsatte børn hele tiden er i alarmberedskab? Hvornår er det for sent at træne empati og hvordan bliver ansvarlige voksne basis for mønsterbrud? Dette er bare nogle af de temaer Ann vil komme ind på.

Kl. 14.30-15.00                 Afslutning, evaluering skemaer udfyldes. På gensyn i 2023.

Dagsorden til generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsen beretter
  4. Aflæggelse af regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse
  7. Eventuelt

Ad 5.  Forslag modtages frem til den 16.9.22 og sendes til. dorthe.norlyk@ps.rm.dk

Ad 6. Nuværende bestyrelsesmedlemmer er:
    Dorthe Norlyk – på valg
    Dorthe Lund Fjellerad – på valg
    Karin Bitsch Andersen – på valg
    Stinne Bjerre Christiansen – ikke på valg
    Monica Panduro Petersen – ikke på valg

Derudover skal der vælges 2 suppleanter. 
Bestyrelsen opfordrer til, at alle overvejer om de vil stille op til faggruppebestyrelsen

Pris: 1900 kr
Dækker deltagelse, forplejning og overnatning på enkeltværele
Prisen er den samme 1900 kr. selvom du ikke deltager i middagen eller ikke overnatter.

Tilmeldingsfrist er udsat til 1.august da vi har plads til 50 deltagere i alt til deltagelse med spisning, men kun plads til 30 overnattende.

Der er bindende tilmelding efter den 1.august.