Faggruppekursus

Oplæg v/ Bente og Caroline Adolphsen, oplæg om barnets lov, oplæg om hjernens udvikling og funktion ud fra et fysiologisk perspektiv samt besøg fra foreningen De Anbragtes Vilkår

Program

Mandag 13.september

Kl. 9.00-9.30 Morgenmad

Kl. 9.30-10 Velkomst og præsentation

Kl.10-12       Aktuelt og relevant jura på anbringelsesområdet v/ Bente og Caroline Adolphsen.

Kl. 12-13      Frokost

Kl. 13-15      Aktuelt og relevant jura på anbringelsesområdet v/ Bente og Caroline Adolphsen.

Kl. 15-15.30 Pause og indkvartering

Kl. 15.30-17.30 Oplæg fra Dansk Socialrådgiverforening. Herunder barnets lov og dilemmaer i praksis, bl.a. affødt af det seneste fokus i medierne på anbringelsesområdet.

Kl. 18.00-19 Generalforsamling. Særskilt dagsorden, kommer på siden senere.

Kl. 19-20.30 Middag

Kl. 20.30-? Hygge og networking

Tirsdag 14.september

Kl. 8-9          Morgenmad og tjek ud. Gratis svømmehal, der er åben fra kl. 6. Dejlige omgivelser til en gå- eller løbetur mv.

Kl. 9.00-11.30  Oplæg fra tidligere anbragte (frivillige fra De anbragtes Vilkår), samt arbejde med case. Erfaringer fra anbringelse på enten døgninstitution eller opholdssted; herunder erfaringer fra samværet og institutionens samarbejde med familien. Om oplevelser af at blive inddraget/ikke inddraget i egen sag/eget liv

Kl. 11.30-12.30 Frokost

Kl. 12.30-14.30 Oplæg af Ann E. Knudsen, uddannet cand. mag. og lektor i dansk og psykologi med neuropsykologi og hjerneforskning som hovedinteresse herunder viden om hjernens udvikling og funktion. Oplægget omhandler hjernens udvikling og funktion ud fra et fysiologisk samt opvækstbetinget perspektiv.

Kl. 14.30-15 Afslutning, evaluering skemaer udfyldes. På gensyn i 2021.

Bemærk, at få ændringer i programmet kan forekomme.

Pris: 1900 kr.
For deltagelse, forplejning og overnatning på enkeltværelse.

Tilmeldingsfrist den 16.maj