Faggruppekursus

Vi inviterer igen i år alle i faggruppen Døgninstitutioner- og Opholdssteder til 2 dags kursus med et bredt, spændende og inspirerende program. Pris: 1.900 kr.

Blandt andet med oplæg ved Thomas Melsted om stress, trivsel og arbejdsglæde. Fokus på aktuelle juridiske problemstillinger ved Bente og Caroline Adolphsen samt oplæg ved psykolog Marianne Fuusager om tilknytning i forhold til børn og unge. Et bredt og spændende program, hvor der også vil være tid til at networke med gode kollegaer.
 

Mandagens program

Kl. 9-9.30 Morgenmad

Kl. 9.30-10 Velkomst og præsentation

Kl.10-12 DS og kompetencestyrkelse af faggruppen v/næstformand Ditte Brøndum og konsulent Mette Bertelsen.

Kl. 12-13 Frokost

Kl. 13-15 Aktuelt og relevant jura på anbringelses området v/ Bente og Caroline Adolphsen.

Kl. 15-15.30 Pause og indkvartering

Kl. 15.30-17.30 Aktuelt og relevant jura fortsat v/ Bente og Caroline Adolphsen.

Kl. 18-19 Generalforsamling. Se dagsorden nederst

Kl. 19-20.30 Middag

Kl. 20.30-? Hygge og networking

Tirsdagens program

Kl. 8-9 Morgenmad og tjek ud. Gratis svømmehal, der er åben fra kl. 6. Dejlige omgivelser til en gå- eller løbetur mv.

Kl. 9-11.30  Tilknytningens betydning for børn og unge v/Marianne Fuusager.
" Marianne vil give et generelt perspektiv på tilknytningsforstyrrelser og hjernens udvikling, og hvordan en tilknytningsforstyrrelse på sigt giver sig til udtryk i adfærden hos de børn, unge og voksne, vi arbejder med. Herunder, at vi ofte står med mennesker med alvorlige psykiatriske diagnoser, hvor vi, når vi ser på deres baggrund, kan tænke, at noget af det der giver sig til udtryk i det psykiatriske, bunder i en tilknytningsforstyrrelse. Desuden vil Marianne komme omkring ”egen tilknytning”/selvagens hos den professionelle, og hvordan dette spiller ind i samarbejdet med de mennesker, vi arbejder med."

Kl. 11.30-12.30 Frokost

Kl. 12.30-14.30 Stress, Trivsel og Arbejdsglæde v/ Thomas Milsted.  Se evt mere på www.thomasmilsted.dk

Kl. 14.30-15 Afslutning, evaluering skemaer udfyldes, på gensyn i 2021.

 

Dagsorden til generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen beretter
4. Aflæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Eventuelt

Ad 5. Forslag sendes til formand Dorthe Norlyk, dorthe.norlyk@ps.rm.dk inden den 3.september  2020.

Ad 6. Nuværende bestyrelsesmedlemmer er:

Helene Faxø – fratræder pga. jobskifte
Mette Barrit Kraft – uafklaret pga. jobskifte
Susanne Lindbæk – på valg og genopstiller
Dorthe Lund Fjellerad – på valg og genopstiller
Stinne Bjerre Christiansen – på barsel
Dorthe Norlyk – på valg

Vi mangler 2 til 3 bestyrelsesmedlemmer og gerne flere suppleanter.
På grund af at Stine er på barsel, vil der være behov for, at en suppleant indtræder i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen opfordrer til, at alle faggruppemedlemmer overvejer om de vil stille op til faggruppebestyrelsen. Og forinden får afklaret med sin arbejdsplads/leder, om der er tilladelse til deltagelse i bestyrelsesarbejde, som en del af arbejdstiden.
Du kan evt. læse et lille notat om at få indflydelse på faget 

I den forbindelse gør vi opmærksom på vores beslutning ved sidste års generalforsamling omkring frikøb. Læs referatet her

Pris: 1900 kr. for deltagelse, forplejning og overnatning på enkeltværelse

Har du spørgsmål kontakt:  Dorthe Norlyk,  dorthe.norlyk@ps.rm.dk, tlf: 78478804