TR-Stormøde – Region Syd

Fælles møde for tillidsrepræsentanter, ansat i Region Syd (KL og Regionalt)

Vi søger indflydelse!

Som tillidsvalgt søger du til hverdag indflydelse på kollegaernes og fagets vegne!

Efteråret står i kommunal- og regionsrådsvalgets tegn, og måske kan det åbne nye døre til indflydelse?

Derfor vil vi ved dette TR-stormøde, sætte fokus på viden om og værktøjer til, hvordan du sammen med kollegaerne og jeg kan fremme jeres mærkesager!

De opgaver, vi socialrådgivere løfter, kræver opmærksomhed og prioritering fra vores folkevalgte politikere kommunalt og regionalt. Ofte debatteres vores arbejde dog uden jeres faglige og fagpolitiske bidrag… det må vi sammen lave om på!

Konsulenterne og jeg er kommet godt i gang med at planlægge “et aldeles fremragende program”, som kan inspirere os til nye handlinger.

Vi starter TR-stormødet med et fælles oplæg om ytringsfrihed, så vi med ro i sindet kan kaste os ud i dialogen med politikerne og medborgere.

Derefter kan du vælge mellem workshops om brugen af SoMe (sociale medier), udformning af debatindlæg, samt planlægning af konkrete fysiske debatter op til valget.

Op til frokost håber vi at kunne lokke nogle socialrådgivere, der er på valg, til at fortælle om, hvordan de kæmper for deres mærkesager, og hvordan de anvender viden fra fagfolk.

Efter en god frokost slår vi over i et mere traditionelt TR-møde med politisk orientering og sparring i TR-møde-grupper.

Hold op, hvor jeg glæder mig til at søge indflydelse sammen med dig! Derfor får du denne tidlige reminder… sæt kryds i kalenderen d. 15. september!

 

Med venlig hilsen

Mie Vode Moll 
Regionsformand i DS Region Syd