Online: Fælles TR-møde – Region Syd

Fælles TR-møde for tillidsrepræsentanter i Region Syd, som er ansat i Kommunerne og i Regionen.

Dagsorden:

 1. Velkomst v Anne Jørgensen, regionsformand
   
 2. Oplæg om hjemmearbejdspladser, ved Lone Johannesen, organiserings- og arbejdsmiljø konsulent + drøftelser i grupper med konsulenter.

—PAUSE—

 1. Status på klubgeneralforsamlinger, TR-valg, aktiviteter i klubben i en corona-tid.
  Introduktion til punktet af Kitt Larsen, konsulent, + drøftelser i grupper med konsulenter.
   
 2. Problemer i praktik for praktikanter under corona hjemsendte medarbejdere, og mangel på praktikpladser, ved Tina Steenhold, Praktik- og praksiskoordinator, UC SYD, Socialrådgiveruddannelsen – Esbjerg og Aabenraa.
   
 3. Brug uddannede socialrådgivervikarer i stedet for studentermedhjælpere i vikariater.  Med Anne Jørgensen, regionsformand.
  Vores nyuddannede kollegaer har brug for at komme i rigtig beskæftigelse. Ring til vores a-kasse FTF-A som meget gerne vil hjælpe med at finde interesserede socialrådgivere til jeres vikariater.

  FTF-A Odense, Ryttergade 12, 2. sal, 5000 Odense C.
  Åbningstider: mandag-torsdag: 9-16, fredag: 9-15, tlf.: 70131312
   

 4. OK21- status, Anne Jørgensen, regionsformand giver en aktuel status og tidsplan i OK-forløb + fælles debat.
   
 5. Fremtidige TR-møder: plan over TR-møder i 2021 kommer snarest. Grundet corona overvejes flere korte digitale TR-møder, hvis fysiske møder ikke er muligt.
   
 6. Afslutning og evt.

 

De bedste hilsner fra

Anne Jørgensen
Regionsformand