Få flere med i fællesskabet

Har du lyst til at arbejde med at få flere med i jeres klub, så vi kan stå stærkere sammen på arbejdspladsen og i DS? Desværre er det ikke helt så naturligt at lade sig organisere i en fagforening, som det var tidligere. Den udfordring er vi nødt til at tage op sammen i DS og du får derfor nu muligheden for at blive klædt bedre på til rekrutteringsopgaven som TR på dette nye kursus for alle tillidsrepræsentanter.

De fleste TR’ere møder hver dag kolleger, der ikke er organiseret i DS. Som TR har du via dine relationer til kollegerne på arbejdspladsen en unik mulighed for at rekruttere nye medlemmer og understøtte, at dem som allerede er med, fastholdes i deres medlemskab. Men det er ikke altid lige let at finde de rette anledninger og måder at rekruttere på, som også kan fungere i en travl hverdag med mange andre TR-opgaver. Derfor har vi oprettet et særligt kursus til alle tillidsrepræsentanter, som sætter spot på rekrutteringsopgaven og klæder jer på til at håndtere den i praksis.

Du vil i løbet af kurset blive introduceret til konkrete værktøjer til medlemsrekruttering og få træning i at bruge dem, så du kan gå direkte hjem og arbejde med at få dine uorganiserede kollegaer med i fællesskabet på en let og overbevisende måde. 

I løbet af de to dage skal vi bl.a. arbejde med:

  • Din egen fortælling og motivation som rekrutteringsværktøj
  • Samtaleteknikker der gør dig i stand til at lukke en samtale om medlemskab med en udfyldt indmeldelsesblanket
  • At bruge oplagte anledninger og relationer som vej til at få flere med og fastholde eksisterende medlemmer 
  • Værktøjer til at brede rekrutterings- og fastholdelsesopgaven ud på hele klubben, så du ikke står alene med den
  • Læring og succeshistorier fra TR’ere og FTR’ere, som allerede er i gang

Målgruppe: Alle tillidsrepræsentanter i DS