Et professionelt kompas

i arbejdet med mennesker i udsatte positioner. Oplæg ved Mai Andersen, psykolog fra Rigshospitalet.

Ønsket om at hjælpe er ofte stort hos alle involverede professionelle omkring mennesker i udsatte positioner. Men det kan være udfordrende at få netværksarbejdet til at arbejde i samme retning, og effekten af indsatserne er ofte mindre end håbet. Hver professionel skal løfte sin specialiserede opgave omkring borgeren eller familien – mens de både løfter i flok og arbejder på tværs. Og det er virkelig svært, når man som professionel er indrammet af forskellige lovgivningsområder, lokalbestemte arbejdsgange, fagprofessionelle grænser og faglige identitetsforståelser. Ydermere er de professionelle ofte placeret i forskellige afdelinger, centre, forvaltninger og endda sektorer.

I disse netværk kan der opstå forskellige forståelser af, hvad der er hovedudfordringerne, hvordan man griber dem an, hvem der løber med hvilke bolde, og hvordan der koordineres og justeres i indsatsen. En integreret og ensartet opfattelse af problemer, løsninger og ansvarsområder er derfor ej heller forventelig. Tværtimod er det forventeligt, at det ind imellem “går galt”, dvs. at aktørerne går skævt af hinanden og der opstår fortløbende misforståelser, forståelseskløfter, uafstemthed, gensidig irritation – måske endda konflikter.

På denne temadag lader vi os inspirere af tankerne fra AMBIT (Adaptive Mentalization-Based Integrative Therapy). AMBIT kan forstås som en form for kompas eller en række pejlemærker, der kan hjælpe den professionelle, teamet og organisationen med at navigere og balancere i det svære og komplekse arbejde med mennesker i udsatte positioner. Der opereres med fire kvadranter, som kan guide ens arbejde: Borgerkvadranten, Teamkvadranten, Netværkskvadranten og Læringskvadranten.  Vi vil på dagen lave en overflyvning af disse fire kvadranter, eksemplificeret af forskellige små cases og med øvelser undervejs der kan hjælpe til at belyse og konkretisere hvad denne tænkning kan bidrage med ind i netop jeres fælles arbejdskontekst.

AMBIT er en team-tilgang til arbejdet med komplekst udsatte borgere. Men AMBIT tilbyder også den enkelte professionelle, det enkelte team og hele organisationen et sprog, konkrete redskaber og et overordnet navigationssystem til at forstå og organisere indsatser på tværs og sikre koordinering.

Program:

9.30-10 Morgenmad

10-10.15 Velkomst og præsentation af oplægsholder psykolog Mai Andersen

10.15-12 AMBIT

12-13.00 Frokost og networking

13-15 AMBIT fortsat

15-15.30 Opsamling og tak for i dag