Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Indkaldelse til ekstraordinært Repræsentantskab 2024 Det er kun for repræsentanter.

Hovedbestyrelsen indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Socialrådgiverforening den 12. januar 2024. Du indkaldes således, fordi du er valgt til Repræsentantskabet, da der blev afholdt valg i efteråret 2022 på de regionale generalforsamlinger. 

Baggrunden for indkaldelsen til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde er nye tal for foreningens økonomi, med bl.a. færre medlemmer end forventet, hvilket ændrer på forudsætningerne for det budget, Repræsentantskab 2022 vedtog i november 2022. 

Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal således vurdere, hvilke tiltag der skal til for at få budgettet bragt i balance, samtidig med at organisationen styrker sin evne til at rekruttere og fastholde medlemmer.  

Du kan læse mere her 

Praktisk

Mødetidspunktet er indtil videre 10:00-18:00 med fuld forplejning. Mødetidspunktet kan ændre sig, når hovedbestyrelsen udsender endeligt forslag til tidsplan, ligesom repræsentanterne må være forberedt på at mødet kan strække sig ud på aftenen. 

 

Dagsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde, 12. januar 2024: 

1.      Formalia

2.      Fremlæggelse af baggrunden for indkaldelse, herunder regnskab for 2022 samt prognose for DS’ økonomi

3.      Præsentation, debat og beslutning vedr. indkomne forslag til løsninger på de aktuelle udfordringer

4.      Vedtagelse af nyt budget for 2024-2025

 

Frister

Frist for indkomne forslag til løsning af de aktuelle udfordringer er 15. november 2023. Forslag skal motiveres skriftligt og fremsendes til politisk konsulent Sofie Birch sobi@socialraadgiverne.dk

Hovedbestyrelsen udsender forslag til behandling på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde senest d. 20. december 2023. De offentliggøres også på socialraadgiverne.dk/rep24

Ændringsforslag kan fremsættes på selve repræsentantskabsmødet d. 12. januar 2024, jf. tidsfrister, som fastsættes på mødet med vedtagelse af tidsplanen.

Det er på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kun muligt at behandle forslag, der falder inden for den dagsorden, som mødet er indkaldt med, dvs. som relaterer sig til DS' aktuelle udfordringer. Andre emner kan tages op på det ordinære Repræsentantskab, der afholdes sidste halvdel af november 2024.

 

Om Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Dansk Socialrådgiverforenings højeste myndighed. Det ekstraordinære Repræsentantskab udgøres af de repræsentanter, der var valgt til det ordinære Repræsentantskab i 2022 samt otte medlemmer af Sammenslutningen af Socialrådgiverstuderende, to medlemmer af Seniorsektionen, formanden for Ledersektionen samt medlemmer af hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Læs mere om Repræsentantskabet i Dansk Socialrådgiverforenings love her:

 

Suppleant

Hvis du var suppleant til det ordinære repræsentantskabsmøde i november 2022, er du det også til det ekstraordinære Repræsentantskab. Du kan som suppleant deltage uden stemmeret og melde dig til. Hvis der er frafald blandt repræsentanterne i din region, vil du deltage med stemmeret. 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du tage kontakt til sekretariatet ved politisk konsulent Sofie Birch, sobi@socialraadgiverne.dk, tlf. 2912 3131.