Dilemmaer i lovgivning og praksis

i mødet med flygtningebørn og familier. Hvordan vil Barnets Lov, repatrierings- og integrationsloven og midlertidigheden påvirke mødet?

Hvilke konsekvenser får lovændringer og skiftende syn på menneskerettigheder og legitim migration for såvel flygtninge og migranter og det daglige sociale arbejde i velfærdsstaten? Hvordan håndterer velfærdsprofessionelle en samfundsudvikling, hvor en voksende gruppe i befolkningen tildeles færre rettigheder og vanskeligere sociale vilkår end majoriteten?

Stinne Østergaard Poulsen, sociolog, lektor og forsker ved Århus VIA College vil gøre os klogere på hendes undersøgelse af, hvad krydspresset på sagsbehandlere gør ved dem i deres arbejde med SHY-modtagere, der både skal integrere sig hurtigst muligt, men samtidig også skal rejse hjem, så snart som muligt, jf. lov om integration, midlertidige opholdstilladelser og repatriringsloven.

Barnets ret og retten til familieliv – hvordan har lovgivning og praksis historisk og aktuelt påvirket udsatte børn og familier, herunder borgere med anden etnisk baggrund end dansk?

Seniorforsker Annette Faye Jacobsen fra Institut for menneskerettigheder fortæller om sin nyeste forskning inden for området. Deltagerne i workshoppen vil blive inddraget i dilemmaerne omkring retten til familieliv og barnets rettigheder. Hun vil i dialogen også give sit bud på konsekvenserne af Barnets Lov, når kontakten med myndigheder og socialrådgivere af mange, især flygtninge og minoriteter, i forvejen opfattes som mere tvang end støtte.

Hvordan er det at vokse op imellem to kulturer, hvor forældrenes angst og bekymring for børnenes fremtid og eget ry, kammer over og bliver til negativ social kontrol?

SIRIs (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) fortællerkorps af unge med anden etnisk baggrund rykker ud og fortæller om egne erfaringer med opvækst med negativ social kontrol.

Program

Torsdag 5.oktober 2023

Kl. 09.00-10.00: Ankomst og morgenmad: Svendborg Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg

Kl. 10.00-12.00: Stinne Østergaard Poulsen om midlertidighedens og krydspressets konsekvenser for sagsbehandlere, såvel som flygtninge

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 13.00-15.00: Barnets ret og retten til familieliv. Oplæg ved seniorforsker Annette Faye Jacobsen, seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder

Kl. 15.00-15.15: Kaffepause

Kl. 15.15-16.00: Fagkonsulent fra Dansk Socialrådgiverforening om nyeste fagpolitiske tiltag og/eller erfaringsrunde om hvordan det står til lokalt på arbejdspladserne

Kl. 16.00-19.00: Gå eller løbetur, indtjekning m.v.

Kl. 19.00 – ?: Middag efterfulgt af integrationstur i lokalområdet med indfødt Svendborgenser fra egen kreds.

 

Fredag 6.oktober 2023

Kl. 8-9.00: Morgenmad

Kl. 10-11.00: Oplæg om egne erfaringer fra opvækst mellem to kulturer og negativ social kontrol, SIRIs Fortællerkorps

Kl. 11-12.00: Runde om gode idéer til næste seminar og studietur

Kl. 12-13.00: Frokost

Kl. 13-14.00: Afslutning og afrejse