Det kræver sit menneske at arbejde med mennesker

Forebyg udbrændthed knyttet til arbejde med høje følelsesmæssige krav

Temadag med forebyggelseskonsulent Susanne Holm, Institut for Belastningspsykologi.

Arbejdet med at hjælpe, pleje og behandle andre mennesker er både berigende og meningsfuldt. Der vil ofte være tale om et vigtigt øjeblik eller en vigtig periode i det andet menneskes liv, som man som professionel vil kunne bidrage til på en fagligt god og omsorgsfuld måde. For at forblive både professionel og omsorgsfuld er det imidlertid vigtigt, at man har blik for den mentale påvirkning og for egne reaktioner, så man ikke selv får mental slagside i form af f.eks. stress, udbrændthed eller omsorgstræthed. Man skal som fagperson igen og igen kunne skabe en nærværende, tillidsfuld og rolig kontakt til det andet menneske, og samtidig holde balancen og ikke blive overinvolveret, med risiko for at blive tyndhudet eller modsat underinvolveret med risiko for at blive tykhudet. Balancen er ikke altid let at finde.

Oplægget byder på:

  • Indblik i belastningspsykologien og viden om, hvad der gør særligt indtryk og dermed potentielt belaster
  • Blik for både egne, kollegers eller medarbejderes faresignaler
  • Idéer til forebyggelse på både individ- og gruppe-niveau

Og endelig og nærmest vigtigst: et fælles sprog, der gør det lettere at arbejde videre med emnet

Program for dagen

Kl. 09.00-09.30                   Ankomst og morgenmad

Kl. 09.30-09.45                   Velkomst ved formand Ann Sofie Kristiansen

Kl. 09.45-12.00                   Oplæg ved Susanne Holm

Kl. 12.00-13.00                   Frokost

Kl. 13.00- 15:00                  Fortsat oplæg ved Susanne Holm, incl. kaffepause

Kl. 15.00-15.30                   Generalforsamling

 

Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Formandens beretning

3. Gennemgang af regnskab

4. Valg til bestyrelsen.

Ann Sofie Kristiansen (Holstebro kommune), villig til genvalg. Leila Rydborg (Holstebro kommune), villig til genvalg. Jan E. Nielsen (Randers kommune) suppleant, ønsker ikke genvalg. Birgit B. Andersen (Blå Kors Rold Skov), villig til genvalg. Carina Blomholt (Odense kommune), villig til genvalg.

Der er herudover plads til 2 suppleanter i bestyrelsen

5. Evt.

Har du forslag til generalforsamlingen skal de sendes til Ann Sofie Kristiansen: ann.sofie.kristiansen@holstebro.dk, senest den 30.09.2023

Ved spørgsmål kontakt Ann Sofie Kristiansen: ann.sofie.kristiansen@holstebro.dk, tlf: 9611 4036. 

 

Praktisk info: Temadagen er gratis for medlemmer af faggruppen, transport dækkes ikke. Pladserne fordeles efter først til mølle princippet.