AFLYST: Det bevidste lederskab

Aflyst pga. Coronavirus.

Hvordan vi kan overleve i et grænseløst arbejdsliv gennem et bevidst lederskab?
Pris: 450 kr. Inkl. bogen "Sunde vaner – skabt med vilje"Du får her en unik mulighed for at deltage på en temadag om, hvordan vi kan overleve i et grænseløst arbejdsliv gennem et bevidst lederskab. Kursusdagen afvikles af en af tidens førende eksperter indenfor feltet, Imran Rashid, forfatter til bøgerne ”Sluk“, ”Offline” og senest ”Sunde vaner – skabt med vilje”.

 

Hvem kan deltage
Ledermedlemmer af Dansk Socialrådgiverforening som ønsker indsigt i konkrete redskaber og relevant viden, der kan bruges til at skabe sunde vaner for dem selv samt på deres arbejdspladser.

Om kurset
Kurset stiller skarpt på personlig adfærdsdesign med helt konkrete og brugbare råd til, hvordan du som HR eller leder kan understøtte medarbejdere til at ændre deres usunde vaner og i stedet hjælpe dem til at skabe sunde vaner på arbejdspladsen.
Noget af det, som du vil lære på kurset, er, at varige vaneændringer ikke handler om resultater, men om at få skabt nogle gode processer, der på en arbejdsplads kan hjælpe alle medarbejdere med at fejle lidt mindre, dag for dag.

Kurset stiller skarpt på fire elementer, som er afgørende for succesfulde vaneændringer i dagligdagen og i virksomheden:
• Indsigt i menneskelig motivation, adfærdsdesign, bevidsthedspsykologi samt vaneteori
• Konkrete redskaber til at skabe sunde vaner med vilje i på din arbejdsplads
• Lederens rolle i vaneændringen
• Hvordan organisationen kan arbejde målrettet med at fremme sunde vaner

Du vil blandt andet få svar på:
• Hvorfor det er så svært for mennesker at ændre vaner
• Hvordan din virksomheds vanedannende effekt er. 
• Hvorfor er det mit ansvar som leder, og hvad kan jeg konkret gøre for at fremme de sunde vaner?
• Hvad kan vi gøre som organisation, hvis vi vil understøtte og fremme de gode og sunde vaner?

Pris:
Deltagelse 450 kr.Inkl. bogen ”Sunde vaner – skabt med vilje“

Program
09.00 Ankomst
09.30 Velkommen og introduktion
09.45 Menneskelig motivation, adfærdsdesign og vaneteori (Teori)
          Sådan kan du som leder arbejde målrettet med at fremme sunde vaner i din hverdag (Praksis)
10.45 Pause
11.00 Introduktion til de forskellige ledelsesroller og indsatsområder (Teori)
           Introduktion til lederens rolle i forbindelse med vaneændringer. (Praksis)
12.30 Frokost
13.30 Sådan kan I som organisation arbejde målrettet med at fremme sunde vaner (Teori og plenum debat)
14.30 Øvelser og dialog, hvor teorien omsættes til relevant praktik. (Praksis)
15.15: Opsamling og evaluering på dagen
15.30 Tak for i dag!

Baggrund
Har du nogensinde handlet på en måde, som, du vidste, var forkert? Gået stik imod din sunde fornuft? Fortsat med vaner, som du ville ønske, at du ikke havde? Har du ofte ønsket, at du havde lidt mere viljestyrke i hverdagen? Sandheden er faktisk lige så simpel, som den er chokerende: Du er langt fra det menneske, som du tror, du er. Og det bliver ikke bedre af, at vi med stor sandsynlighed har indrettet vores liv, familier, institutioner, virksomheder og samfund ud fra en opfattelse og en forståelse af mennesker og menneskelig adfærd, som ikke eksisterer i virkeligheden. En indretning, der gør, at vi lever vores liv på en måde, der gør os mere syge, mere skrøbelige og ikke mindst mere sårbare overfor ydre styringsmekanismer, end vi er klar over.

På baggrund af de sidste 40 års motivationsforskning, adfærds- og bevidsthedsteori har du på dette kursus en unik mulighed for at bringe unik ny viden tilbage til din virksomhed, som kan komme alle medarbejdere til gavn, både på arbejdspladsen, såvel som i hjemmet.
 

Imran Rashid
Imran Rashid er uddannet speciallæge i almen medicin, men har i en årrække arbejdet med digital sundhed. Det er der bl.a. kommet bøgerne ”Sluk” (2017) og ”Offline” (2019) ud af. De sidste par år har Imran undersøgt adfærds- og vaneforskningen nærmere for at forstå, hvordan man kan få mennesker gjort i stand til selv at vælge en evne eller et mål, de gerne vil opnå – og samtidig sikre, at de rent faktisk efterfølgende lykkes med at gøre det. Det er der kommet endnu en bog ud, nemlig ”Sunde vaner – skabt med vilje” (2019). Hans bøger er samlet set blevet solgt i over 38.000 eksemplarer i ind- og udland.

I dag er Imran Rashid selvstændig konsulent med virksomheden Sund Digital ApS, der rådgiver offentlige såvel som private virksomheder om digital sundhed og sunde vaner.