Det bevidste lederskab

Offentlig ledelse lige nu og i fremtiden. v. Lotte Bøgh Andersen, professor og centerleder for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse.

Ledelse, når krisen bare bliver ved og ved
– hvad kan vi lære af kriseledelsen under Corona og hvad kalder det på i den offentlige ledelse.
Lotte tager temperaturen på offentlig ledelse lige nu og vil præsentere nyeste viden og hvilke krav og forventninger, der er til ledelse på alle niveauer.

Inden Lottes oplæg afholder Ledersektionens generalforsamling og her vil formand, Anders Fløjborg, aflægge beretning, og du kan være med til at vælge den nye bestyrelse.

 

Program

09.30                   Kaffe og morgenbrød
10.00                   Ledersektionens generalforsamling se dagsorden nedenfor.
12.00                   Frokost
13.00                   Oplæg v. Lotte Bøgh Andersen
15.30                   Tak for i dag

Dagsorden til generalforsamlingen i følge vedtægterne

1.  Drøftelse af hovedbestyrelsens beretning
2.  Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
3.  Fremlæggelse af bestyrelsens regnskab til godkendelse
4.  Bestyrelsens forslag til handleplan og budget fremlægges til godkendelse jf. § 37 i DS’ love
5.  Med afsæt i handleplanen nedsætter generalforsamlingen evt. arbejdsgrupper og kontaktpersoner
6.  Behandling af øvrige udsendte forslag
7.  Drøftelse af Hovedbestyrelsens budgetforslag
8.  Fastsættelse af bestyrelsens størrelse
9.  Valg af formand
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, og mindst 2 suppleanter
11. Eventuelt

Materialet til generalforsamlingen findes på denne side

Spørgsmål kan rettes til Lene Kastaniegaard lk@socialraadgiverne.dk 

Du kan vælge at deltage online i forbindelse med tilmelding. Vi sender links til alle jer, der ønsker at deltage online.