Det årlige seminar

Risikoen for normskred, forråelse og sekundær traumatisering i arbejdet med den retspsykiatriske målgruppe.

Seminaret afholdes i Aarhus, den præcise location samt oplysninger om p-forhold udmeldes senere.

Vi har fokus på hvordan det påvirker os at arbejde med den meget komplekse retspsykiatriske målgruppe. Hvordan bevarer vi "os selv" i en hverdag, der er præget af voldsomme sager, kriminalitetstyngde, afvigende adfærd og hvordan undgår vi at -der sker forråelse, -at normalitetsbegreberne skrider, – at vore grænser overskrides og hvordan passer vi på os selv og hinanden.

Program 

Torsdag den 6.oktober 2022

 

9.30-10.30                  Morgenkaffe og runde. Hvert arbejdssted har ca. 8 minutter til at fortælle om hvad der er sket siden sidst (2019)

10.45-12.15                 Oplæg om risikoen for normskred, forråelse og sekundær traumatisering i arbejdet med den retspsykiatriske målgruppe.

12.15-13.00                 Frokost

13.00-14.30                 Oplæg fortsættes..

14.30-15.00                 Kaffe

15.00-16.30                Generalforsamling. Næstformand i Dansk Socialrådgiverforening Ditte Brøndum deltager og giver en status på den politiske situation, der                                    relaterer sig til vores område.

16.30-18.00                 Indkvartering på CAPINN Aarhus, Kannikegade 14, 8000 Aarhus C

18.00                           Vi mødes i hotellets forhal og følges til restauranten Det Glade Vanvid, Pakkerivej 2, 8000 Aarhus C.

 

Fredag den 7.okober 2022

9.00-11.00                  Oplæg ved psykolog Ulla Larsen om robusthed. Der skelnes mellem organisatorisk robusthed og individuel robusthed og                                                                               hvordan disse understøtter hinanden.

11.00-12.00                  Faglige drøftelser. Flytning af patienter med dom mellem regioner/Middelfart. Forum for faglig udvikling vedr. udfærdigelse af sociale anamneser i                                         mentalundersøgelser/ Klinikken, KBH.

12.00-13.00                 Frokost og evaluering.

Foreløbig dagsorden til generalforsamling
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen beretter
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelse
7. Eventuelt

Forslag kan sende til Elsemarie Rasch,  elsemarie.rasch@regionh.dk 

 

Deltagerpris 600 kr.

Kontaktperson Anne Marie Hansen annmarhn@rm.dk

Tilmeldingsfrist den 30.august kl. 12.00.