Online: Den koordinerende sagsbehandler

På vej mod en ny hovedlov? Status på rollen som koordinerende sagsbehandler - set i et borgerperspektiv.

Den koordinerende sagsbehandler på beskæftigelsesområdet er i fokus. Vi har som professionsforskere gennemført et praksissamarbejde i en større kommune med inddragelse af borgere, koordinerende sagsbehandlere og den lokale ledelse. Vi har gennemført gruppe- og fokusgruppe interview med borgere, frontmedarbejdere og ledelse om rollen som koordinerende sagsbehandler.

Vi er nu parat til at dele denne viden, nye erfaringer og resultater fra forskningsprojektet med Jer.

Workshoppen vil bestå af oplæg om projektets resultater, dialog med deltagere samt fælles diskussion og erfaringsudveksling om rollen som koordinerende sagsbehandler.

Forskningsprojektet er inspireret af BIKVA-modellen (Brugerinddragelse I KVAlitetsvurdering) og har fokus på muligheder og udfordringer ved samskabelse i den offentlige sektor samt borger, frontmedarbejder og ledelsesmæssige perspektiver på udviklingen af den koordinerende sagsbehandler.

Oplægsholdere:
Per Westersø, Lektor i socialt arbejde, VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus.
Lone Vesterby, Lektor i socialt arbejde, VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro

 

Udbydes efter "først-til-mølle". Vi har begrænset antal pladser pga. corona/covid19.