Virtuelt debatmøde om “autorisationsmodeller” for socialrådgivere

Online medlemsmøde. Næstformand Ditte Brøndum lægger på vegne af Hovedbestyrelsen op til debat om muligheder og begrænsninger ved forskellige "autorisationsmodeller" for socialrådgivere. Gratis deltagelse.

DS kick-starter medlemsdebatten om ”autorisationsmodeller” for socialrådgivere med to online debatmøder.

Hovedbestyrelse har drøftet ”autorisationsmodeller” for socialrådgivere, og ønsker at en åben medlemsdebat skal bidrage til både at oplyse og kortlægge mulighederne og begrænsningerne ved ”autorisationsmodeller”. Baggrunden for at debattere ”autorisationsmodeller” er ønsket om at finde veje til at styrke socialrådgivernes omdømme, styrke anerkendelsen af socialrådgivernes fagprofessionelle indsats og styrke fokus på kvaliteten af den indsats borgerne tilbydes.

Debatten om ”autorisationsmodeller” for socialrådgivere rummer mange facetter og mange underspørgsmål. Nogle medlemmer er afklaret, for eller imod, men de fleste vil gerne vide mere – og der er ikke én givet model, der kan være flere forskellige modeller.

Medlemsmøderne vil være oplysende og debatterende, bl.a. knyttet an til

•                 Socialrådgivernes omdømme, status og anerkendelse
•                 Retten til at kalde sig og underskrive sig ’Socialrådgiver’
•                 Sikring af socialrådgivere til socialrådgiveropgaver
•                 Beskyttelse af socialrådgiverne
•                 Beskyttelse af borgerne
•                 Kvalitet og sikkerhed i opgaveløsningen
•                 Socialrådgivernes kompetencer
•                 Socialrådgivernes adgang til supervision og kompetenceudvikling
•                 Rammer og vilkår for socialrådgiverens fagprofessionelle handlerum
•                 Professionsstrategiske udviklingstendenser, fx behov og krav for specialistuddannelser

Møderne faciliteres via platformen ’Zoom’, og alle tilmeldte modtager yderligere information om dette efter tilmeldingens udløb.