Broen til fremtiden

DS er med i klimasamarbejdet Broen til Fremtiden, som samler en lang række fagforeninger og NGO-er. Broen holder årskonference den 22. oktober, og den er åben for alle medlemmer af de mange organisationer.

Efter et massivt folkeligt pres, hvor mange af Broen til fremtidens medlemsorganisationer bidrog, har vi endelig fået en klimalov. De bindende mål i loven kræver konkrete handlingsplaner, som lader vente på sig. Det betyder, at vi stadig har et stort arbejde foran os og rig mulighed for at sætte præg på, hvordan det fremtidige samfund skal indrettes.

I år retter Broen til fremtiden et specielt fokus på ét af vores 9 temaområder – nemlig sundhed. Ikke fordi vi stadig er under påvirkning af COVID-19, men fordi klimaforandringer i sig selv vil have en række alvorlige konsekvenser for alles sundhed. Forskning peger på, at højere temperaturer vil have en massiv indvirkning på vores sundhedssystem og udsætte det for et hidtil uset pres.

Vi gentager succesen fra sidste år og deler dagen op i en traditionel konference om formiddagen og en eftermiddag, hvor vi byder på en række tema-workshops. Formiddagen tilegnes sundhedsfaglige oplæg og efterfølgende debat. Om eftermiddagen vil vi diskutere og konkretisere, hvordan og i hvilket regi vi bedst kan arbejde videre med de mange problemstillinger, Broen til fremtiden igennem det sidste år har taget hul på. Det handler om, hvordan en grøn og retfærdig omstilling kan virkeliggøres.

Som altid lægger vi fokus på arbejdspladserne, for at udvikle ideer, handlingsplaner og aktiviteter, der kan skabe de forandringer, der er brug for – politisk, arbejdspladsmæssigt og personligt. Grøn omstilling kræver bred opbakning for at blive fuldført.

Detaljerne for programmet offentliggøres snarest.

Tilmelding til kontakt@broentilfremtiden.dk – Det er først til mølle.

Deltagergebyr 300 kr.

» Se invitationen


Broen til fremtiden er:
Dansk Socialrådgiverforening, Blik & Rør, Danmarks Lærerforening, DM – Dansk Magisterforening, Dansk Musiker Forbund, Dansk Psykolog Forening, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Djøf, Farmakonomforeningen, FOA, FAOD – Forbundet Arkitekter og Designere, Forbundet Kultur og Information, Foreningen af Danske Lægestuderende, GL – Gymnasieskolernes Lærerforening, IDA – Ingeniørforeningen i Danmark, JA – Jordbrugsakademikerne, Kommunikation og Sprog, Kost og Ernæringsforbundet, Lægeforeningen, Merkonomerne, Pharmadanmark, PROSA, PLS, Serviceforbundet, Cyklistforbundet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Forskernes Klimanetværk, Greenpeace (Danmark),
Klimabevægelsen i Danmark, Mellemfolkeligt Samvirke, NOAH – Friends of the Earth, Så er det nu, Rådet for Grøn Omstilling.