Børn og unge der har oplevet omsorgssvigt og/eller traumer

Oplæg ved Jesper Birck, aut. cand.psych, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi med efterfølgende generalforsamling i faggruppen Familiepleje

Vi har været så heldige at få Jesper Birck til at holde temadag for os i Faggruppen Familiepleje.
Medlemmer af andre faggrupper er også meget velkomne.

Jesper Birck, aut. cand.psych, specialist i psykoterapi og klinisk psykologi.

Jesper arbejder som underviser og supervisor, samt med udredning og behandling rettet mod børn og unge der har oplevet traumer og omsorgssvigt, primært indenfor anbringelsesområdet. Certificeret i Bruce Perrys neurosekventielle model (NMT) og certificeret supervisor og mentor hos Child Trauma Academy i Houston.

Dagens temaer:

Hvilke særlige behov kan børn og unge der har oplevet omsorgssvigt eller/og traumer have?

Dagen vil kredse omkring hvordan omsorgssvigt og traumer kan påvirke børns udvikling. Hvordan det kan komme til udtryk, hvilke behov de kan have og hvordan vi som fagpersoner, kan identificere hvorvidt de mødes på en hensigtsmæssig måde, af deres primære omsorgspersoner.

Hvad skal vi være opmærksomme på i forhold til om deres behov mødes og hvordan identificerer vi hvad der er traume reaktioner og hvad der er udtryk for andet? Vi vil have et særligt fokus på hvilke betydninger det kan få for omsorgspersoner der har en hverdag med anbragte og børn og unge – støttebehov, resiliensfaktorer og forståelser af reaktioner hos omsorgspersoner.

Form:
Dagen vil være et oplæg præget af en vekselvirkning mellem oplæg med teori og praksiseksempler som afsæt til drøftelse af analyser. Der kan eksemplificeres gennem videoklip som afsæt til spørgsmål.

Program for dagen:

Kl. 09.00–09.45    Morgenkaffe

Kl. 09.45-10.00     Velkomst v. forperson Susanne Aa. Jensen

Kl. 10.00-12.00     Jesper Birck, incl. lille pause

Kl. 12.00-13.00      Frokost og networking

Kl. 13.00-15.10      Jesper Birck, incl. kaffe/kage

Kl. 15.10–15.15    Tak for i dag – intro til Generalforsamling

Kl. 15.15-16.00     Generalforsamling for medlemmer af Faggruppen Familiepleje

Forslag til generalforsamlingen kan sende til formand for faggruppen Susanne Aa. Jensen, aabroejensen1@gmail.com