Børn med særlige behov

Uanset om du arbejder specifikt med børn og unge med funktionsnedsættelser eller arbejder på det sociale område, møder vi alle familier hvor børnene kan have særlige behov og hvor hele familien og især søskende kan være mærket af det.

På årets temadag sætter faggruppen Børn, Unge og Familier fokus på børn med særlige behov, hvor vi både skal høre om skyggebørn, at være familie med et barn med funktionsnedsættelse og om de til tider vanskelige regler og paragraffer, der skal støtte familierne.

Vi glæder os til en dag sammen med gode fagfæller fra hele landet. Temadagen er kun med fysisk fremmøde og der er lækker goodiebag til alle deltagere.

Program

9.00-9.30 Ankomst og morgenmad

9.30-9.45 Velkomst

9.45-11.45 Oplæg v/ Jens Dige om skyggebørn. Læs mere her; https://skyggeboern.dk/

11:45-12.30 Frokost

12.30-14.30 Oplæg v/ ”For Lige Vilkår” om at være en familie med et barn med funktionsnedsættelse – inddragelse, dialog og kommunikation med det kommunale system. Læs mere her; Forligevilkår

14.30-14.45 Pause m/ kage

14.45-15.45 Oplæg v/ Inge Louv om regler og rammer. Læs mere om Inge Louv her; https://www.ingelouv.dk/

15.45-16.00 Pause

16.00 -17.00 Generalforsamling med oplæg v/ næstformand Ditte Brøndum om ”Barnets Lov” set med DS´ øjne

17.00 Tak for i dag, der uddeles sandwich, frugt og vand til turen hjem

 

Dagsorden generalforsamling

1.Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Årsberetning fra formand

4. Økonomisk beretning fra kasserer/godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen:

Der skal vælges 4 ordinære bestyrelsesmedlemmer

Andreas Posborg modtager genvalg

Nadia Bjerregaard modtager genvalg

Mireille Rasmussen modtager genvalg

Rowena Lee Jensen modtager genvalg

Der skal vælges 2 suppleanter

Marie Louise Geleff (Malou) modtager genvalg

Toni Hansen Djurhuus modtager genvalg

7. Evt.

Har du forslag du ønsker drøftet under generalforsamlingen eller ønsker du at stille op til bestyrelsen eller har spørgsmål til hvad vi laver i bestyrelsen, kan du kontakte formand Sisi Ploug Pedersen på spp@home-start.dk eller mobilnr. 61 12 09 31

Gratis deltagelse.